Branding en recruitment: Zo vind je latent talent

Deze blog verscheen eerder op Frankwatching.

Waar je vroeger kon volstaan met een pakkende vacaturetekst, moet je anno 2019 veel meer uit de kast halen om mensen aan je te binden. Uit onderzoek van Indeed blijkt dat het grootste deel van de arbeidsmarkt een nieuwe baan overweegt. 89% van de passief werkzoekenden overweegt een nieuwe baan, mits deze precies biedt wat zij zoeken.

De meeste van hen zitten prima op hun plek, waardoor de neiging om over te stappen naar een andere baan kleiner is. Omdat ze niet actief op zoek zijn is het voor werkgevers extra lastig om dit latente talent te bereiken. Zeker na een rebrand of een naamswijziging, want mensen kennen je nog niet en hebben nog geen binding met je (nieuwe) bedrijfsmerk. Hoe kun je je dan toch in de kijker spelen als aantrekkelijke werkgever?

Verleid talent

Het bereiken van latent talent anno 2019 kwam uitgebreid aan bod tijdens het event Emerce Recruitment. Latent talent is niet actief op zoek, maar staat zeker open voor een interessant aanbod. Je zult ze moeten verleiden, aldus Eric van Bourgonje, eigenaar van JobsRepublic. Dat is waar recruitment en marketing steeds meer in elkaar gaan schuiven. Alleen laten zien wat je doet is niet genoeg. Onderscheid jezelf door te laten zien waar je als organisatie voor staat en waarom je zo’n leuk bedrijf bent!

Bron: Presentatie Eric van Bourgonje

Bron: Presentatie Eric van Bourgonje

Je kunt de de volgende unieke mix van ingrediënten gebruiken om een werkgeversmerk succesvol neer te zetten:

1. Authentieke waarde

Datgene wat jou als werkgever uniek, echt en oprecht maakt.

2. Onderscheidende boodschap

Wat jouw werkgeversmerk uniek maakt ten opzichte van de concurrent.

3. Belanghebbend publiek

Een groep potentiële kandidaten die dezelfde behoeftes, problemen, frustraties of interesses deelt.

4. Effectief medium

Kies de juiste kanalen én middelen om je boodschap over te brengen.

Ook jij kunt deze ingrediënten gebruiken om invulling te geven aan een aantrekkelijk werkgeversmerk. Hoe je dat doet? Daarvoor is content marketing een effectief hulpmiddel. Niet zo vreemd dus dat steeds meer bedrijven dit inzetten bij het vormgeven van hun Employer Brand. Het sluit aan bij de veranderende arbeidsmarkt waarbij de kandidaten zelf beslissen waar ze het liefste willen werken. Om dit concreter te maken zal ik twee praktijkvoorbeelden uitwerken die tijdens Emerce Recruitment aan de orde zijn gekomen.

Van oude naar nieuwe Employer Brand

Allereerst vertelde Kris Manders, Campagnemanager bij Defensie over hoe zij zichzelf als organisatie hebben gerebrand. Defensie had een wat stoffig imago waarbij de nadruk lag op de machines en de manschappen. Om nieuw talent aan te trekken zijn ze een nieuwe campagne gestart. Hiermee willen ze laten zien dat Defensie ook een aantrekkelijke werkgever is wanneer je affiniteit hebt met technologie en innovatie.

Alice van der Vliet, Global Head of Employer Branding & Recruitment Marketing bij Signify, vertelde over het rebranding proces van Philips Lighting. Het bedrijf is een zelfstandige entiteit geworden waardoor het zich op een hele nieuwe manier moest positioneren. Vandaar de nieuwe naam Signify. Met deze nieuwe naam willen ze duidelijk communiceren dat ze niet alleen verlichting maken, maar ook expert zijn op het gebied van slimme en duurzame lichtoplossingen. Dit laatste vraagt om een hele nieuwe Employer Brand.

Zowel Defensie als Signify hebben invulling gegeven aan één of meerdere van eerder genoemde ingrediënten voor een sterk merk. De invulling van een aantal ingrediënten is tijdens beide presentaties aan bod gekomen. Wil je zelf aan de slag met het bouwen van een ijzersterk werkgeversmerk? Dan is het belangrijk om alle ingrediënten te mixen.

 1. Authentieke waarde
  Datgene wat jou als werkgever uniek, echt en oprecht maakt.

De authentieke waarde is een optelsom van waarden, missie, visie, etcetera. Allerlei zaken die samen het DNA vormen van je merk. Hoewel dit niet heel duidelijk is besproken, is het voor Defensie wel duidelijk in te vullen wat hun missie is. Zij zetten zich in voor vrede en veiligheid in alle delen van de wereld.

Voor Signify geldt dat zij graag slimme lichtoplossingen bereikbaar willen maken voor alle mensen en landen in de wereld. Op hun website luidt hun missie: ‘Our purpose is to unlock the extraordinary potential of light for better lives and a better world.' Om dit te bewerkstelligen heeft Signify een eigen foundation opgericht, ‘Signify Foundation’, waarmee ze inwoners van ontwikkelingslanden en rampgebieden toegang willen geven tot licht.

     2. Onderscheidende boodschap

Wat maakt jouw werkgeversmerk uniek ten opzichte van de concurrent?

Jori Besteman, Senior Marketing Manager Benelux van Indeed vertelde over Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud en grondlegger van PR. Hij kwam erachter dat het ontwikkelen van een merknaam net zo diep werkt op de psyche als een advertentie. Hij had van zijn oom, die grondlegger was van de psychoanalyse, geleerd hoe krachtig woorden kunnen zijn bij het ontlokken van emoties en acties.

Bron: Presentatie Joris Besteman

Bron: Presentatie Joris Besteman

De boodschap die je naar latent werkzoekenden wilt overbrengen moet dus heel nauwkeurig zijn. Of zoals Edward Bernays ooit zei: ‘Moderne bedrijven moeten constant op de hoogte zijn van hun doelgroep. Ze moeten veranderingen van de publieke opinie begrijpen en bereid zijn zich open en eerlijk te verklaren tegenover de veranderend opinie’. 

Bron: Presentatie Joris Besteman

Bron: Presentatie Joris Besteman

Bij Defensie begrijpen ze hoe belangrijk het is de boodschap duidelijk naar hun publiek te communiceren. Waar het bedrijf in het verleden gebruik maakte van verschillende campagnes voor marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee hebben ze zich nu beperkt tot twee groepen belanghebbend publiek, de jongeren en dertigplussers. De boodschap van het strijden voor vrede heeft Defensie losgelaten. Voor beide groepen hebben ze nu één hele specifieke campagne gemaakt.

Jongeren tussen 17 en 29 jaar ‘DEFLAB’ campagne

Bron: defensie.nl

Bron: defensie.nl

Jongeren weten vaak niet dat er binnen Defensie ook andere interessante banen zijn die niets te maken hebben met het strijden zelf. Het gaat daarbij om technische banen die ook kunnen bijdragen aan vrede en veiligheid. De DEFLAB campagne moet daar verandering in brengen.

Dertigplussers, ‘Je moet het maar kunnen’ campagne

Bron: defensie.nl

Bron: defensie.nl

  3. Belanghebbend publiek

Een groep potentiële kandidaten die dezelfde behoeftes, problemen, frustraties of interesses deelt.

Door je te verdiepen in je belanghebbend publiek en waardevolle informatie met hen te delen kun je, naar wat ik noem, ‘latent talent’ vinden en aan je organisatie binden. Daarbij kun je gebruikmaken van de theorie van het drievoudige brein. In veel gevallen is branding en marketing vooral gericht op het ‘menselijke deel’ van onze hersenen. We handelen handelen naar wat we waarnemen en doen, de logica (5%). Vaak denken we dat we deze keuzes bewust maken, maar stiekem speelt ons onderbewuste brein (instinct en emotie) hier een sterkere en grotere (95%) rol in dan dat we zelf denken.

‘Mensen zijn zich zelden bewust van de werkelijke drijfveren voor hun acties’ aldus Edward Bernays.

Voor een effectieve Employer Brand en het aantrekken én behouden van het juiste talent is het volgens Jori Besteman dan ook nodig om je op alle drie de aspecten (instinct, emotie en logica) van het brein te richten.

Bron: Presentatie Joris Besteman

Bron: Presentatie Joris Besteman

Om kandidaten als organisatie voor je te winnen is het volgens Eric van Bourgonje van JobsRepublic dan ook belangrijk om duidelijk in kaart te brengen wie je precies zoekt.

Signify heeft dit gedaan door bij haar medewerkers te vragen wat de pijnpunten zijn en hoe zij in aanraking zijn gekomen met het relatief onbekende bedrijf. Op basis van deze informatie hebben ze binnen Signify een profiel kunnen opstellen waar ze talent mee kunnen aantrekken.

Zoals reeds eerder genoemd richtte Defensie zich in het verleden vooral op allerlei subgroepen binnen luchtmacht, landmacht, marine en marechaussee. Bij de nieuwe campagne voor de dertigplussers, zetten ze veel meer in op emotie en maatschappelijke impact. Daarbij sluiten ze aan bij de behoefte van millennials en generatie Y om iets voor hun vaderland te doen. In de campagnevideo richt de boodschap zich op ‘Iemand die alles uit zichzelf haalt. Iemand die anderen beschermt. Wordt groter dan jezelf!’

Om de nieuwste generatie aan zich te binden zet Defensie in op studenten en starters die affiniteit hebben met innovatie en technologie. Van technische snufjes en gadgets gaat hun hart sneller kloppen. Om dit gevoel aan te spreken heeft Defensie een een aantal video’s gemaakt waarin de laatste innovatieve technieken getoond worden. In deze video is bijvoorbeeld te zien hoe een mini-drone het werk voor de manschappen gemakkelijker maakt.

       4. Effectief medium

Kies de juiste kanalen én middelen om je boodschap over te brengen.

Signify heeft haar medewerkers brand ambassadors gemaakt. Dit doen ze door hen aan het woord te laten en de video’s daarvan op hun website te publiceren. Daarnaast delen de medewerkers hun ervaringen op hun eigen social media kanalen. Ook mogen ze soms een week de Instagram stories van het Signify Instagram account ‘kapen’ om zo ‘een dag in het leven van’ vast te leggen. De content die hiervoor gemaakt is, wordt verzameld en op de carrièrewebsite van Signify geplaatst.

Bij Defensie pakken ze het heel anders aan. Om de jongeren te bereiken werken ze veel samen met andere partijen zoals universiteiten, tech bedrijven etc. Op die manier willen ze de focus op technologie en innovatie kracht bijzetten.

Een bijzonder voorbeeld daarvan is de samenwerking met Bright TV. Defensie heeft deelgenomen aan hun Tech Event om zo hun belanghebbend publiek te bereiken. Daaropvolgend heeft Defensie zelf een event georganiseerd voor mensen die op basis van het Tech Event een verhoogde interesse hadden om bij Defensie aan de slag te gaan. Aan hen hebben ze technologische snufjes laten zien waarmee binnen Defensie gewerkt wordt. Op die manier kon de jeugd nog beter ervaren hoe het is om er aan de slag te gaan. Zo wil Defensie laten zien dat er meer interessante banen zijn dan alleen militair.

Bron: defensie.nl

Bron: defensie.nl

Kortom, de tijd dat je met vacatures talent kon vinden is voorbij. De arbeidsmarkt verandert en dat brengt een nieuwe manier van werven met zich mee, aldus Eric van Bourgonje van JobsRepublic. Om je (her)nieuwe(de) werkgeversmerk onderscheidend te positioneren bij je belanghebbend publiek is content marketing een effectief middel. Daarbij is het belangrijk goed te kijken naar wie jij als werkgever bent. Maar ook om te weten op wie je je richt en je publiek goed te kennen. In een ‘kandidatenmarkt’ hebben zij immers ruime keuze voor welke werkgever ze aan de slag gaan.

Wil je een aantrekkelijk werkgeversmerk neerzetten? Volg dan de ingrediënten uit deze blog en je hebt het recept voor een ijzersterke Employer Brand. Door onderscheidend te zijn en innovatief te werk te gaan, vind en bind je het juiste latent talent!

Wil jij aan de slag met Employer Branding? Eén van de dingen die je kunt doen is je medewerkers vragen hoe zij jou werkgeversmerk zien. Wil je deze vragenlijst graag ontvangen? Klik daarvoor op onderstaande button.

Zo vind je latent talent met employer branding [STAPPENPLAN]

Wist je dat de arbeidsmarkt voor 89% uit latent talent bestaat? Deze groep is niet actief op zoek naar een nieuwe baan. Alleen het uitzetten van een vacature met een pakkende tekst is niet meer genoeg. Om hen wel enthousiast te maken kun je aan de slag met employer branding, de reputatie van jou als werkgever. In deze blog lees je hoe je dat stap voor stap  kunt doen.

Stap 1. Ontdek je authentieke waarde

Datgene wat jou als werkgever uniek, echt en oprecht maakt.

De authentieke waarde is een combinatie van kernwaarden, missie, visie, etcetera. Allerlei zaken die samen het DNA vormen van je werkgeversmerk. Ga hierover bijvoorbeeld in gesprek met je huidige werknemers. Wat maakt het dat ze zo graag voor je werken?

Stap 2. Beschrijf je onderscheidende boodschap

Wat jouw werkgeversmerk uniek maakt ten opzichte van de concurrent.

De boodschap die je naar latent werkzoekenden wilt overbrengen moet nauwkeurig en duidelijk zijn. Edward Bernays, de grondlegger van PR, kwam erachter dat een merknaam ontwikkelen net zo diep werkt op het brein als het tonen van een advertentie. Hij was zich er daardoor van bewust dat het belangrijk was de juiste woorden te kiezen in zijn boodschap, aangezien woorden, emoties en acties kan losmaken bij mensen.

Stap 3. Bepaal je belanghebbend publiek

Een groep potentiële kandidaten die dezelfde behoeftes, problemen, frustraties of interesses deelt.

Wanneer je je verdiept in je belanghebbend publiek, leer je hoe je je content afstemt op hun belevingswereld. Zo kom je erachter welke waardevolle informatie je kunt delen om hun interesse te wekken.

Maak daarvoor gebruik van de theorie van het drievoudige brein. Wanneer we ons belanghebbend publiek willen aanspreken richten we ons vaak op het ‘menselijke deel’ van het brein. Dit is het deel van de hersenen waarin we waarnemen en doen, oftewel logica en ratio (5%). En dat terwijl we het onderbewuste deel van ons brein (instinct en emotie) veel vaker aanspreken (95%). De kunst is dus om zowel het bewuste als het onbewuste brein van je publiek aan te spreken.

In deze video van Mad Men is goed terug te zien wat er gebeurt met je publiek wanneer je inspeelt op de drie aspecten van het brein.

Stap 4. Kies een effectief medium

Kies de juiste kanalen én middelen om je boodschap over te brengen.

Verdiep je in het mediagedrag van je belanghebbend publiek om erachter te komen waar je latente talent zich zowel online als offline bevindt. Breng in kaart wat hen bezighoudt en stem daar je content op af. Een snelgroeiend brabants IT-bedrijf biedt cloud telefonie-oplossingen voor het MKB. Ze bedachten onderstaande ludieke actie om hun toekomstig personeel ook in de wolken te brengen, een sollicitatiegesprek in een luchtballon.

solliciteren+in+een+luchtballon.jpg

Om je werkgeversmerk onderscheidend te positioneren is recruitment marketing een effectief middel. Dit is het inzetten van marketingactiviteiten om kandidaten te vinden, te binden en te boeien om hen zo enthousiast te maken om voor je organisatie te komen werken. Bij recruitment marketing richt je je op de eerste 3 lagen van de marketing funnel.


Bron: Business2Community

Bron: Business2Community

Het voorbeeld van het IT bedrijf is een mooi staaltje recruitment marketing. Ze hebben goed gekeken naar hun DNA en wat hen uniek maakt ten opzichte van andere IT-bedrijven. Het is daarbij wel belangrijk om goed aan te sluiten bij de interesses van de potentiële kandidaat. Maar als die liever niet in een luchtballon klimt, kun je je afvragen of deze actie effectief genoeg is voor het vinden van passend latent talent. Juist daarom is het zo belangrijk om de stappen voor het ontwikkelen van een sterk werkgeversmerk allemaal te doorlopen.

Wil jij aan de slag met Employer Branding? Eén van de dingen die je kunt doen is je medewerkers vragen hoe zij jou werkgeversmerk zien. Wil je deze vragenlijst graag ontvangen? Klik daarvoor op onderstaande button.

Personal branding: zo laat Google zien wie je écht bent

Dit artikel verscheen als eerste op Frankwatching

Tegenwoordig onderwerpen we alles en iedereen aan, wat ik noem, de ‘Google-test’. We geven Google zoekopdrachten en beoordelen de zoekresultaten in een oogwenk. Vaak hebben we dan al een oordeel over iemand gevormd, voordat we die persoon überhaupt ontmoet hebben. Zelfs als er niets te vinden is of, nog erger, als er dingen te vinden zijn die niet waar zijn. In dit artikel ontdek je welke ‘test’ Google zelf uitvoert om de kwaliteit van een website te beoordelen.

Ook beschrijf ik in dit artikel welke overeenkomsten deze test vertoont met hoe mensen elkaar online beoordelen. Maar ook wat je kunt doen om je zoekresultaten in Google positief te beïnvloeden.

Zonder dat je je ervan bewust bent, kunnen zoekresultaten een beeld schetsen dat afwijkt van wie je in werkelijkheid bent. Daarom kun je er maar beter voor zorgen dat je precies weet wat er online over jou te vinden is. En dat de zoekresultaten een weerspiegeling zijn van jouw werkelijke persoonlijkheid. Het goede nieuws is dat er een simpel stappenplan is dat ervoor zorgt dat je deze Google-test glansrijk kunt doorstaan.

Even googlen

Stel, je wilt graag een nieuwe website laten maken en bent op zoek bent naar een goede webdesigner. Wat doe je dan? Meestal vraag je aan collega’s, vrienden, kennissen en familie of zij iemand kunnen aanbevelen. Vriend A, kennis B en familielid C bevelen je allemaal iemand aan. In de meeste gevallen zullen ze je de voor- en achternaam van de persoon geven.

En wat doe jij vervolgens? Je gaat hem of haar meteen googelen om informatie in te winnen. Wat je daar te zien krijgt, inclusief de aanbeveling van jouw kennis, zal uiteindelijk mede doorslaggevend zijn om deze persoon wel of niet uit te nodigen om een offerte uit te brengen.

Op de aanbeveling van vriend A vindt Google niets. De aanbeveling van kennis B geeft onduidelijke info. Op internet is te vinden dat deze persoon fotografeert, teksten schrijft, workshops schilderen geeft en af en toe websites ontwerpt. Is deze persoon wel een goede webdesigner? Dan googel je toch maar even die derde persoon (zo makkelijk gaat het dus). Er verschijnt een duidelijk LinkedIn-profiel. Deze persoon is in de buurt gevestigd, gespecialiseerd in SEO en maakt vooral websites voor bedrijven in de creatieve industrie, die er ook nog eens gelikt uitzien. Dat is precies wat je zoekt! Zo zie je maar, de Google-test kan je maken of breken.

De eigen kwaliteitstest van Google

Google heeft zelf ook een test ontwikkeld die ze gebruiken voor het beoordelen van de kwaliteit van websites. Die test hebben ze opgeschreven in de Google Quality Rating Guidelines. Dit is het Google-handboek dat mensen traint om te beoordelen hoe goed het algoritme van Google erin slaagt om de kwaliteit van websites te beoordelen. Google wil dat men zich daarbij focust op drie belangrijke kwaliteitseisen: expertise, autoriteit en betrouwbaarheid (trustworthiness), samen ook wel EAT genoemd.

 • Expertise: mensen willen zaken doen met mensen die weten waar ze het over hebben.

 • Autoriteit: expertise op een hoger niveau. Je kunt expert zijn op een bepaald gebied en tegelijkertijd een roepende in de woestijn. Maar als mensen naar je luisteren, je aanbevelen en delen wat je zegt, ben je officieel geslaagd als autoriteit.

 • Betrouwbaarheid: iemand vertrouwen kost tijd, dus dat moet net als in de offline wereld ook online worden verdiend. Daarom is het ook zo belangrijk om de tijd te nemen voor het bouwen van een online personal brand, zodat er een logische ontwikkeling in zit. Als je eenmaal iemands vertrouwen gewonnen hebt, zul je sneller op hun shortlist komen. Dan is de behoefte om je te vervangen voor iemand anders een stuk kleiner.

Kenmerken van website van hoge kwaliteit

Websites van hoge kwaliteit hebben volgens Google een aantal onderscheidende kenmerken namelijk: ze beantwoorden vragen van de lezer, verstrekken bruikbaar advies, bevatten links van en naar betrouwbare bronnen en hebben een betrokken lezerspubliek.

Wat Google dus doet voor het bepalen van de kwaliteit van websites komt aardig dicht in de buurt bij de wijze waarop wij in ons echte leven bepalen of we met iemand in zee gaan.

Google test

Zo doorsta jij die Google-test

Maar hoe zorg je er nu voor dat je zelf door de Google-test komt? Daarvoor kun je teruggrijpen naar een oude sales-wet. Deze wet bestaat uit de stappen ‘know, like, trust’ en gaat ervan uit dat pas als mensen je kennen, mogen én vertrouwen, ze openstaan voor wat je te bieden hebt. Bovenstaande afbeelding geeft dit wat mij betreft fantastisch weer. Als je goed kijkt, zijn dit precies de vragen die we onszelf (onbewust) stellen wanneer we iemands zoekresultaten beoordelen.

Stap 1 'Know' - Kennen: Aan de slag met je bekendheid

Beoordelingsvragen die de ‘zoeker’ in de deze fase stelt:

 • Wie is deze persoon?

 • Wat doet deze persoon?

 • Wat heeft deze persoon mij te bieden?

Allereerst is het dus belangrijk om überhaupt gevonden te worden. Vandaar dat mensen zich zo druk maken om zoekmachineoptimalisatie (SEO). Dat wil niet zeggen dat je voor jezelf een complete SEO- campagne moet gaan voeren. Je kunt al eens beginnen met de volgende twee dingen:

- Zet Contentmarketing in: Creëer en verspreid waardevolle én relevante content

Contentmarketing biedt enorme kansen om te laten zien welke deskundigheid je in huis hebt. Er zijn veel verschillende manieren om dit aan de pakken en dat is precies waarom veel mensen in de war raken of niet goed weten waar ze moeten beginnen. Hoe kun je je boodschap het beste overbrengen? Via blogs, video’s, infographics, webinars, podcasts? En via welk(e) platform(en) verspreid je dat dan? Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Pinterest, Google+, Periscope, Youtube enzovoorts. De truc is om goed voor ogen te houden waar je publiek zich bevindt en wat voor soort content ze het liefst consumeren.

- Publiceer op een succesvol medium

Maak een lijst van blogs, publicaties en media die het publiek bereiken waarvoor jouw boodschap interessant is. Bedenk voor elke optie waarom je vermeld wilt worden of ervoor wilt schrijven en wat jij in ruil daarvoor te bieden hebt. Een samenwerking is pas interessant als deze voor alle partijen (voor jezelf, het platform en het publiek) waarde toevoegt.

Stap 2 - 'Like'- Aardig vinden: Werk aan je gunfactor

Beoordelingsvragen die de ‘zoeker’ in de deze fase stelt:

 • Vind ik deze persoon aardig?

 • Spreekt de boodschap mij aan?

Dat betekent trouwens niet dat je je best moet om door iedereen aardig gevonden te worden. Het enige dat telt is dat je gewenste publiek jou mag en geïnteresseerd is in wat je te vertellen hebt. Dit kun je als volgt aanpakken:

- Wees authentiek

Wees 100 procent jezelf. Het mooie is, we zijn allemaal uniek. Er is niemand zoals jij, je bent je eigen unique selling point (USP). Wees niet bang om te delen wat je interesseert en waar je in gelooft. Dit lijkt misschien een inkopper, maar authentiek zijn is lastiger dan je denkt. Online kunnen mensen zich gemakkelijk anders voordoen dan ze zijn. Vroeg of laat komen de offline en online werelden samen en zullen mensen snel beoordelen wat echt is en wat niet. Dus vermijd kopieergedrag, grootspraak of een té optimistische voorstelling van zaken.

- Laat je gezicht zien

Wij mensen voelen ons sterk aangetrokken tot andere mensen. Zo sterk zelfs dat we de neiging hebben om gezichten te zien in levenloze objecten, dit fenomeen heet pareidolia. We projecteren vaak menselijke eigenschappen op dingen. Dat is waarom we spreken van het humaniseren van merken, merkpersoonlijkheden, en sociale merknamen. Mensen kopen van mensen. Dus geef je naam een gezicht! Hoe zichtbaar ben je nu al? Is er iets online te vinden waaruit blijkt welk gezicht er bij je naam hoort? Komt er een foto bovendrijven als je jezelf googelt? Hoe aansprekend en actueel is die foto?

authenticiteit

Stap 3 - 'Trust'- Vertrouwen: Vergeet je betrouwbaarheid niet

Beoordelingsvragen die de ‘zoeker’ in de deze fase stelt:

 • Is deze persoon een expert?

 • Kan deze persoon mij helpen?

 • Heeft deze persoon anderen succesvol geholpen?

Stel, de zoeker vindt meerdere mensen die aan de verwachtingen voldoen. Hoe beoordeelt hij/zij dan met wie hij/zij in zee gaat? Dat heeft meestal te maken met de mate waarin de zoeker kan beoordelen hoe betrouwbaar jij bent. Om ervoor te zorgen dat de zoeker voldoende informatie voor handen heeft om hierover een gefundeerd oordeel te vellen, kun je de volgende dingen doen:

- Deel je beste materiaal

Heb je ooit iets gratis gekregen en het volgende gedacht: “Als ik dit al gratis krijg, ben ik benieuwd wat het mij zou opleveren als ik deze persoon zou betalen?”. Dat is precies het idee. Wees niet bang om belangrijke, kwalitatief hoogwaardige informatie en bronnen te delen. Wat je ook weggeeft, zorg ervoor dat je publiek het waardevol vindt.

- Wees consistent

Wat je ook doet om je online zichtbaarheid te vergroten, zorg dat je altijd consistent blijft. Consistent in de breedste zin van het woord. Publiceer en communiceer over dezelfde thema’s of thema’s die met elkaar samenhangen. Blijf bij je vakgebied en verander niet telkens je standpunt. Het is goed voor je betrouwbaarheid om zo nu en dan in herhaling te vallen. Daaraan kunnen mensen zien dat je echt meent wat je zegt.

- Wees gul en dankbaar

Betrek je publiek bij wat je doet en bouw relaties, ook offline. Ga in gesprek met anderen en deel hun content. Laat zien dat je dankbaar bent voor elke mijlpaal. Een simpel ‘dankjewel’ kan veel brengen!

Stap 4 - 'Conversation'- Contact leggen: Zorg dat je bereikbaar bent

Beoordelingsvragen die de ‘zoeker’ in de deze fase stelt:

 • Hoe kan ik deze persoon contacteren?

 • Hoe gaan we van start?

In deze fase heeft de zoeker de keuze gemaakt om met jou verder te gaan, of in ieder geval contact te leggen. Niets is zo vervelend voor de zoeker dan dat hij of zij veel moeite moet doen om jouw contactgegevens te achterhalen. Daardoor kan iemand in deze fase alsnog afhaken!

- Maak je e-mailadres vindbaar

Zorg dat er snel een e-mailadres te vinden is waaruit de zoeker kan opmaken dat de e-mail ook daadwerkelijk bij jou terechtkomt. Veel mensen gebruiken een ‘info’-mailadres. Het nadeel hiervan is dat degene die de email stuurt hieruit meestal niet meteen kan opmaken bij wie zijn of haar bericht terechtkomt. Heb je alleen een contactformulier op je website? Ook dan haken veel mensen af vanwege dezelfde reden. Het is daarom aan te raden om je e-mailadres in je LinkedIn-profiel te vermelden of, indien van toepassing, onder het kopje ‘contact’ op je website.

- Wees verifieerbaar

Als je een naam hebt die vaker voorkomt, is het aan te raden om nog wat extra informatie te verstrekken. Dan weet de zoeker dat hij of zij bij jou aan het juiste adres is. Zo kun je een (portret)foto toevoegen, je bedrijfsnaam of wat informatie over je vestigingsplaats vermelden.

vindbaarheid

Ont-google jezelf

Verschijnen er zoekresultaten die niet (meer) passen bij wat je online wilt uitstralen? Dan is het meestal niet eens nodig om je tot Google zelf te wenden om deze te laten verwijderen. Bovendien verwijdert Google zelden content, enkel als deze in strijd is met hun eigen voorwaarden. In de meeste gevallen boek je meer resultaat door rechtstreeks contact op de nemen met de beheerder van de website waar je zoekresultaat vandaan komt. Vertel om welke content het gaat, waar deze precies staat en vraag om deze te verwijderen. In dat geval wordt de informatie niet alleen bij Google verwijderd, maar ook van de bronwebsite.

Publiceer je content waarvan je liever niet hebt dat deze door Google gevonden wordt? Bijvoorbeeld over een hobby die niets te maken heeft met wat je online wilt uitstralen? Dan kun je deze content de volgende HTML-metatag meegeven: <meta name=”robots” content=”noindex,nofollow” />

Maar houd in gedachten dat wat je online ook doet, niets helemaal geheim is.

Grip op je online reputatie

Er zijn dus zeker dingen die je kunt doen om te slagen voor de Google-test. Het is aan te raden om de genoemde stappen regelmatig opnieuw te doorlopen, want de online wereld is continu in beweging. Op die manier heb je zelf beter grip op je online reputatie en kun je tijdig ingrijpen op het moment dat er iets voorbij komt waar je minder blij mee bent.

Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Heb je wel eens een zoekresultaat gevonden over jezelf waar je niet blij mee was en hoe heb je dat toen opgelost? Wat doe je om je zoekresultaten over jou als persoon positief te beïnvloeden? Wat werkt wel voor jou en wat niet?

Foto intro met dank aan 123RF.

Wil jij weten hoe je jezelf (beter) kunt positioneren? Vraag dan hieronder de Personal Branding Quick Scan aan.