Branding en recruitment: Zo vind je latent talent

Deze blog verscheen eerder op Frankwatching.

Waar je vroeger kon volstaan met een pakkende vacaturetekst, moet je anno 2019 veel meer uit de kast halen om mensen aan je te binden. Uit onderzoek van Indeed blijkt dat het grootste deel van de arbeidsmarkt een nieuwe baan overweegt. 89% van de passief werkzoekenden overweegt een nieuwe baan, mits deze precies biedt wat zij zoeken.

De meeste van hen zitten prima op hun plek, waardoor de neiging om over te stappen naar een andere baan kleiner is. Omdat ze niet actief op zoek zijn is het voor werkgevers extra lastig om dit latente talent te bereiken. Zeker na een rebrand of een naamswijziging, want mensen kennen je nog niet en hebben nog geen binding met je (nieuwe) bedrijfsmerk. Hoe kun je je dan toch in de kijker spelen als aantrekkelijke werkgever?

Verleid talent

Het bereiken van latent talent anno 2019 kwam uitgebreid aan bod tijdens het event Emerce Recruitment. Latent talent is niet actief op zoek, maar staat zeker open voor een interessant aanbod. Je zult ze moeten verleiden, aldus Eric van Bourgonje, eigenaar van JobsRepublic. Dat is waar recruitment en marketing steeds meer in elkaar gaan schuiven. Alleen laten zien wat je doet is niet genoeg. Onderscheid jezelf door te laten zien waar je als organisatie voor staat en waarom je zo’n leuk bedrijf bent!

Bron: Presentatie Eric van Bourgonje

Bron: Presentatie Eric van Bourgonje

Je kunt de de volgende unieke mix van ingrediënten gebruiken om een werkgeversmerk succesvol neer te zetten:

1. Authentieke waarde

Datgene wat jou als werkgever uniek, echt en oprecht maakt.

2. Onderscheidende boodschap

Wat jouw werkgeversmerk uniek maakt ten opzichte van de concurrent.

3. Belanghebbend publiek

Een groep potentiële kandidaten die dezelfde behoeftes, problemen, frustraties of interesses deelt.

4. Effectief medium

Kies de juiste kanalen én middelen om je boodschap over te brengen.

Ook jij kunt deze ingrediënten gebruiken om invulling te geven aan een aantrekkelijk werkgeversmerk. Hoe je dat doet? Daarvoor is content marketing een effectief hulpmiddel. Niet zo vreemd dus dat steeds meer bedrijven dit inzetten bij het vormgeven van hun Employer Brand. Het sluit aan bij de veranderende arbeidsmarkt waarbij de kandidaten zelf beslissen waar ze het liefste willen werken. Om dit concreter te maken zal ik twee praktijkvoorbeelden uitwerken die tijdens Emerce Recruitment aan de orde zijn gekomen.

Van oude naar nieuwe Employer Brand

Allereerst vertelde Kris Manders, Campagnemanager bij Defensie over hoe zij zichzelf als organisatie hebben gerebrand. Defensie had een wat stoffig imago waarbij de nadruk lag op de machines en de manschappen. Om nieuw talent aan te trekken zijn ze een nieuwe campagne gestart. Hiermee willen ze laten zien dat Defensie ook een aantrekkelijke werkgever is wanneer je affiniteit hebt met technologie en innovatie.

Alice van der Vliet, Global Head of Employer Branding & Recruitment Marketing bij Signify, vertelde over het rebranding proces van Philips Lighting. Het bedrijf is een zelfstandige entiteit geworden waardoor het zich op een hele nieuwe manier moest positioneren. Vandaar de nieuwe naam Signify. Met deze nieuwe naam willen ze duidelijk communiceren dat ze niet alleen verlichting maken, maar ook expert zijn op het gebied van slimme en duurzame lichtoplossingen. Dit laatste vraagt om een hele nieuwe Employer Brand.

Zowel Defensie als Signify hebben invulling gegeven aan één of meerdere van eerder genoemde ingrediënten voor een sterk merk. De invulling van een aantal ingrediënten is tijdens beide presentaties aan bod gekomen. Wil je zelf aan de slag met het bouwen van een ijzersterk werkgeversmerk? Dan is het belangrijk om alle ingrediënten te mixen.

 1. Authentieke waarde
  Datgene wat jou als werkgever uniek, echt en oprecht maakt.

De authentieke waarde is een optelsom van waarden, missie, visie, etcetera. Allerlei zaken die samen het DNA vormen van je merk. Hoewel dit niet heel duidelijk is besproken, is het voor Defensie wel duidelijk in te vullen wat hun missie is. Zij zetten zich in voor vrede en veiligheid in alle delen van de wereld.

Voor Signify geldt dat zij graag slimme lichtoplossingen bereikbaar willen maken voor alle mensen en landen in de wereld. Op hun website luidt hun missie: ‘Our purpose is to unlock the extraordinary potential of light for better lives and a better world.' Om dit te bewerkstelligen heeft Signify een eigen foundation opgericht, ‘Signify Foundation’, waarmee ze inwoners van ontwikkelingslanden en rampgebieden toegang willen geven tot licht.

     2. Onderscheidende boodschap

Wat maakt jouw werkgeversmerk uniek ten opzichte van de concurrent?

Jori Besteman, Senior Marketing Manager Benelux van Indeed vertelde over Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud en grondlegger van PR. Hij kwam erachter dat het ontwikkelen van een merknaam net zo diep werkt op de psyche als een advertentie. Hij had van zijn oom, die grondlegger was van de psychoanalyse, geleerd hoe krachtig woorden kunnen zijn bij het ontlokken van emoties en acties.

Bron: Presentatie Joris Besteman

Bron: Presentatie Joris Besteman

De boodschap die je naar latent werkzoekenden wilt overbrengen moet dus heel nauwkeurig zijn. Of zoals Edward Bernays ooit zei: ‘Moderne bedrijven moeten constant op de hoogte zijn van hun doelgroep. Ze moeten veranderingen van de publieke opinie begrijpen en bereid zijn zich open en eerlijk te verklaren tegenover de veranderend opinie’. 

Bron: Presentatie Joris Besteman

Bron: Presentatie Joris Besteman

Bij Defensie begrijpen ze hoe belangrijk het is de boodschap duidelijk naar hun publiek te communiceren. Waar het bedrijf in het verleden gebruik maakte van verschillende campagnes voor marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee hebben ze zich nu beperkt tot twee groepen belanghebbend publiek, de jongeren en dertigplussers. De boodschap van het strijden voor vrede heeft Defensie losgelaten. Voor beide groepen hebben ze nu één hele specifieke campagne gemaakt.

Jongeren tussen 17 en 29 jaar ‘DEFLAB’ campagne

Bron: defensie.nl

Bron: defensie.nl

Jongeren weten vaak niet dat er binnen Defensie ook andere interessante banen zijn die niets te maken hebben met het strijden zelf. Het gaat daarbij om technische banen die ook kunnen bijdragen aan vrede en veiligheid. De DEFLAB campagne moet daar verandering in brengen.

Dertigplussers, ‘Je moet het maar kunnen’ campagne

Bron: defensie.nl

Bron: defensie.nl

  3. Belanghebbend publiek

Een groep potentiële kandidaten die dezelfde behoeftes, problemen, frustraties of interesses deelt.

Door je te verdiepen in je belanghebbend publiek en waardevolle informatie met hen te delen kun je, naar wat ik noem, ‘latent talent’ vinden en aan je organisatie binden. Daarbij kun je gebruikmaken van de theorie van het drievoudige brein. In veel gevallen is branding en marketing vooral gericht op het ‘menselijke deel’ van onze hersenen. We handelen handelen naar wat we waarnemen en doen, de logica (5%). Vaak denken we dat we deze keuzes bewust maken, maar stiekem speelt ons onderbewuste brein (instinct en emotie) hier een sterkere en grotere (95%) rol in dan dat we zelf denken.

‘Mensen zijn zich zelden bewust van de werkelijke drijfveren voor hun acties’ aldus Edward Bernays.

Voor een effectieve Employer Brand en het aantrekken én behouden van het juiste talent is het volgens Jori Besteman dan ook nodig om je op alle drie de aspecten (instinct, emotie en logica) van het brein te richten.

Bron: Presentatie Joris Besteman

Bron: Presentatie Joris Besteman

Om kandidaten als organisatie voor je te winnen is het volgens Eric van Bourgonje van JobsRepublic dan ook belangrijk om duidelijk in kaart te brengen wie je precies zoekt.

Signify heeft dit gedaan door bij haar medewerkers te vragen wat de pijnpunten zijn en hoe zij in aanraking zijn gekomen met het relatief onbekende bedrijf. Op basis van deze informatie hebben ze binnen Signify een profiel kunnen opstellen waar ze talent mee kunnen aantrekken.

Zoals reeds eerder genoemd richtte Defensie zich in het verleden vooral op allerlei subgroepen binnen luchtmacht, landmacht, marine en marechaussee. Bij de nieuwe campagne voor de dertigplussers, zetten ze veel meer in op emotie en maatschappelijke impact. Daarbij sluiten ze aan bij de behoefte van millennials en generatie Y om iets voor hun vaderland te doen. In de campagnevideo richt de boodschap zich op ‘Iemand die alles uit zichzelf haalt. Iemand die anderen beschermt. Wordt groter dan jezelf!’

Om de nieuwste generatie aan zich te binden zet Defensie in op studenten en starters die affiniteit hebben met innovatie en technologie. Van technische snufjes en gadgets gaat hun hart sneller kloppen. Om dit gevoel aan te spreken heeft Defensie een een aantal video’s gemaakt waarin de laatste innovatieve technieken getoond worden. In deze video is bijvoorbeeld te zien hoe een mini-drone het werk voor de manschappen gemakkelijker maakt.

       4. Effectief medium

Kies de juiste kanalen én middelen om je boodschap over te brengen.

Signify heeft haar medewerkers brand ambassadors gemaakt. Dit doen ze door hen aan het woord te laten en de video’s daarvan op hun website te publiceren. Daarnaast delen de medewerkers hun ervaringen op hun eigen social media kanalen. Ook mogen ze soms een week de Instagram stories van het Signify Instagram account ‘kapen’ om zo ‘een dag in het leven van’ vast te leggen. De content die hiervoor gemaakt is, wordt verzameld en op de carrièrewebsite van Signify geplaatst.

Bij Defensie pakken ze het heel anders aan. Om de jongeren te bereiken werken ze veel samen met andere partijen zoals universiteiten, tech bedrijven etc. Op die manier willen ze de focus op technologie en innovatie kracht bijzetten.

Een bijzonder voorbeeld daarvan is de samenwerking met Bright TV. Defensie heeft deelgenomen aan hun Tech Event om zo hun belanghebbend publiek te bereiken. Daaropvolgend heeft Defensie zelf een event georganiseerd voor mensen die op basis van het Tech Event een verhoogde interesse hadden om bij Defensie aan de slag te gaan. Aan hen hebben ze technologische snufjes laten zien waarmee binnen Defensie gewerkt wordt. Op die manier kon de jeugd nog beter ervaren hoe het is om er aan de slag te gaan. Zo wil Defensie laten zien dat er meer interessante banen zijn dan alleen militair.

Bron: defensie.nl

Bron: defensie.nl

Kortom, de tijd dat je met vacatures talent kon vinden is voorbij. De arbeidsmarkt verandert en dat brengt een nieuwe manier van werven met zich mee, aldus Eric van Bourgonje van JobsRepublic. Om je (her)nieuwe(de) werkgeversmerk onderscheidend te positioneren bij je belanghebbend publiek is content marketing een effectief middel. Daarbij is het belangrijk goed te kijken naar wie jij als werkgever bent. Maar ook om te weten op wie je je richt en je publiek goed te kennen. In een ‘kandidatenmarkt’ hebben zij immers ruime keuze voor welke werkgever ze aan de slag gaan.

Wil je een aantrekkelijk werkgeversmerk neerzetten? Volg dan de ingrediënten uit deze blog en je hebt het recept voor een ijzersterke Employer Brand. Door onderscheidend te zijn en innovatief te werk te gaan, vind en bind je het juiste latent talent!

Wil jij aan de slag met Employer Branding? Eén van de dingen die je kunt doen is je medewerkers vragen hoe zij jou werkgeversmerk zien. Wil je deze vragenlijst graag ontvangen? Klik daarvoor op onderstaande button.

Zo vind je latent talent met employer branding [STAPPENPLAN]

Wist je dat de arbeidsmarkt voor 89% uit latent talent bestaat? Deze groep is niet actief op zoek naar een nieuwe baan. Alleen het uitzetten van een vacature met een pakkende tekst is niet meer genoeg. Om hen wel enthousiast te maken kun je aan de slag met employer branding, de reputatie van jou als werkgever. In deze blog lees je hoe je dat stap voor stap  kunt doen.

Stap 1. Ontdek je authentieke waarde

Datgene wat jou als werkgever uniek, echt en oprecht maakt.

De authentieke waarde is een combinatie van kernwaarden, missie, visie, etcetera. Allerlei zaken die samen het DNA vormen van je werkgeversmerk. Ga hierover bijvoorbeeld in gesprek met je huidige werknemers. Wat maakt het dat ze zo graag voor je werken?

Stap 2. Beschrijf je onderscheidende boodschap

Wat jouw werkgeversmerk uniek maakt ten opzichte van de concurrent.

De boodschap die je naar latent werkzoekenden wilt overbrengen moet nauwkeurig en duidelijk zijn. Edward Bernays, de grondlegger van PR, kwam erachter dat een merknaam ontwikkelen net zo diep werkt op het brein als het tonen van een advertentie. Hij was zich er daardoor van bewust dat het belangrijk was de juiste woorden te kiezen in zijn boodschap, aangezien woorden, emoties en acties kan losmaken bij mensen.

Stap 3. Bepaal je belanghebbend publiek

Een groep potentiële kandidaten die dezelfde behoeftes, problemen, frustraties of interesses deelt.

Wanneer je je verdiept in je belanghebbend publiek, leer je hoe je je content afstemt op hun belevingswereld. Zo kom je erachter welke waardevolle informatie je kunt delen om hun interesse te wekken.

Maak daarvoor gebruik van de theorie van het drievoudige brein. Wanneer we ons belanghebbend publiek willen aanspreken richten we ons vaak op het ‘menselijke deel’ van het brein. Dit is het deel van de hersenen waarin we waarnemen en doen, oftewel logica en ratio (5%). En dat terwijl we het onderbewuste deel van ons brein (instinct en emotie) veel vaker aanspreken (95%). De kunst is dus om zowel het bewuste als het onbewuste brein van je publiek aan te spreken.

In deze video van Mad Men is goed terug te zien wat er gebeurt met je publiek wanneer je inspeelt op de drie aspecten van het brein.

Stap 4. Kies een effectief medium

Kies de juiste kanalen én middelen om je boodschap over te brengen.

Verdiep je in het mediagedrag van je belanghebbend publiek om erachter te komen waar je latente talent zich zowel online als offline bevindt. Breng in kaart wat hen bezighoudt en stem daar je content op af. Een snelgroeiend brabants IT-bedrijf biedt cloud telefonie-oplossingen voor het MKB. Ze bedachten onderstaande ludieke actie om hun toekomstig personeel ook in de wolken te brengen, een sollicitatiegesprek in een luchtballon.

solliciteren+in+een+luchtballon.jpg

Om je werkgeversmerk onderscheidend te positioneren is recruitment marketing een effectief middel. Dit is het inzetten van marketingactiviteiten om kandidaten te vinden, te binden en te boeien om hen zo enthousiast te maken om voor je organisatie te komen werken. Bij recruitment marketing richt je je op de eerste 3 lagen van de marketing funnel.


Bron: Business2Community

Bron: Business2Community

Het voorbeeld van het IT bedrijf is een mooi staaltje recruitment marketing. Ze hebben goed gekeken naar hun DNA en wat hen uniek maakt ten opzichte van andere IT-bedrijven. Het is daarbij wel belangrijk om goed aan te sluiten bij de interesses van de potentiële kandidaat. Maar als die liever niet in een luchtballon klimt, kun je je afvragen of deze actie effectief genoeg is voor het vinden van passend latent talent. Juist daarom is het zo belangrijk om de stappen voor het ontwikkelen van een sterk werkgeversmerk allemaal te doorlopen.

Wil jij aan de slag met Employer Branding? Eén van de dingen die je kunt doen is je medewerkers vragen hoe zij jou werkgeversmerk zien. Wil je deze vragenlijst graag ontvangen? Klik daarvoor op onderstaande button.

Van branding naar blanding: waarom merken veranderen in luie pubers

Deze blog verscheen eerder op frank.news

Er is iets geks aan de hand in de wereld van branding. Merken lijken het afgelopen jaar een soort luie pubers geworden. Pubers die zich hetzelfde kleden, hetzelfde praten en gedragen. Ze hebben steeds vaker geen 'eigen identiteit' meer. Het comfort en de veiligheid 'ergens bij te horen' of 'populair' te zijn, is steeds belangrijker geworden.

Van oudsher deden merken juist hun best om zich te onderscheiden. Ze gebruikten unieke huisstijlen om uit te stralen dat ze 'anders' waren. Dit is vandaag de dag steeds minder het geval.

Merken gaan steeds meer op elkaar lijken
Bekende tech giganten zoals GoogleAirbnbSpotify en Pinterest zijn deze trend gestart. Ooit begonnen als start-ups met de uitstraling 'ons merk en onze diensten zijn simpel, eerlijk en duidelijk'. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot gevestigde merken. Hun boodschap is veranderd van 'veel lawaai maken en onderscheidend zijn' naar 'een vertrouwd merk in ons dagelijks leven'. Ze zijn nu 'mainstream' geworden. En dat zie je terug in hun branding.

blanding van merken.jpg

Simpele logo's en sans serif fonts doen het beter op smartphones
Merken moesten hun visuele branding in de loop der jaren van analoog naar digitaal verplaatsen. Hierdoor namen ze steeds meer afstand van ouderwetse typografie en kozen ze voor strakke, duidelijke fonts en schermweergave. Want in een visuele chaos is het moeilijk navigeren. Ook chatplatform Slack worstelde hiermee. Hun oude logo bestond uit maar liefst elf kleuren en was daarom slecht herkenbaar op gekleurde achtergronden. Zie hier het rommelige resultaat.

slack.png

Volgens Slack was het eerste logo ontworpen nog voor de start van het bedrijf. Het was onderscheidend, speels en de 'hashtag' stond voor het karakter dat werd gebruikt in de 'kanalen' van Slack.

slack2.jpg

Hoe eenvoudiger het logo, hoe sneller de laadtijd en hoe beter de herkenbaarheid. Dat laatste is voor de grote tech merken zelfs belangrijker geworden dan onderscheidend zijn.

Logo's worden minder belangrijk
De bekende tech merken zijn zo goed in wat ze doen (ze worden inmiddels overal ter wereld bijna dagelijks gebruikt) dat ze onderdeel zijn geworden van ons dagelijks leven en cultuur. Daarom hebben ze ook eigenlijk geen logo's meer nodig. Ze zijn als merk herkenbare woorden geworden in ons dagelijkse taalgebruik. Uitdrukkingen zoals 'Google dat even' of 'Ik ga Netflixen' zijn daar goede voorbeelden van. Omdat deze merken 'woorden' zijn geworden zullen ze meer en meer in zinnen en teksten worden gebruikt. Om dat te versterken besteden merken extra aandacht aan het ontwerpen van eigen lettertypen in plaats van logo's. Dat lettertype wordt herkenbaar op elk platform en apparaat.


Millennials hebben genoeg van alle keuzemogelijkheden
De American Psychological Association ontdekte dat millennials (mensen tussen 18 en 35 jaar) gestresster zijn dan welke generatie dan ook. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan de laatste maand wakker te hebben gelegen door de stress. Dus voor hen geldt, hoe minder opties hoe beter. En hoe rustiger en duidelijker de branding, hoe beter. Ze willen geen tijd verspillen aan keuzestress.


Het is gemakkelijker te beschermen
Door te kiezen voor een basis logo - een merknaam of een woord - de basis voor het merk in plaats van een uniek lettertype of kleur in combinatie met een specifiek woord of merknaam, kunnen merken hun intellectuele eigendom beter beschermen. De onderscheidenheid van hun kenmerken is verwerkt in de woorden in plaats van de stijl waarin die woorden geschreven zijn. 

Bron foto: Red Antler

Bron foto: Red Antler

Online communicatie gaat sneller
Door onze dikke scrollduim beoordelen we in een split second of we iets aanklikken of niet. Merken moeten er daarom voor zorgen dat alle ruis van de lijn gaat. Een simpele, duidelijke branding met een goed en herkenbaar verhaal helpt daar enorm bij. Alle overbodige elementen en tierlantijnen worden geëlimineerd. Alles om dat beslisproces voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.


Gluren bij de buren
Had je vroeger een logo of huisstijl nodig? Dan ging je naar een ontwerpbureau of huurde je een grafisch designer in. Maar je hoeft allang geen illustrator of photoshop expert meer te zijn om een mooi logo te maken dat aan de eisen voldoet. Met online tools zoals Canva krijgt iedere leek in een handomdraai iets moois op het digitale papier. Met behulp van honderden foolproof templates kan het bijna niet meer misgaan. Maar het ontwerpproces is meer dan esthetiek alleen. Er zit ook een (creatieve) gedachte achter.

En daar loopt het vaak spaak. Want we zijn niet allemaal getalenteerde ontwerpers of conceptdenkers. Dus wat doen we dan?

1. Kijken hoe de concurrent het doet. We laten ons 'inspireren' door hun websites, Pinterest borden en Instagram streams. Wat doen zij? Welke beelden, kleuren, lettertypes, layout, verhalen en taal gebruiken zij?

2. We kijken naar wat populair is. Vul maar in. 'Wij willen de Airbnb/Uber/Apple/Google/Tinder worden voor you name it'.

3. We kopiëren wat we zelf tof vinden. De positieve toon van Coolblue, de kleurenexplosie van Tony Chocolonely en de make-up video's van Michelle Phan. Want als het voor hen werkt dan zal het voor ons ook wel werken, toch? Nou mooi niet dus.

Kijk maar eens naar dit voorbeeld van een aantal bekende modemerken. 

😔 pic.twitter.com/MKMPuBfgv3  — JoRoan Lazaro (@JoRoan) 13 december 2018

😔 pic.twitter.com/MKMPuBfgv3

— JoRoan Lazaro (@JoRoan)13 december 2018

Van inspireren naar kopiëren
Wat valt je op? Precies, deze merken zijn op elkaar gaan lijken. Al dat kopieergedrag heeft geleid tot blanding. Blanding is als het ware het uitvegen van branding. Je stript je merk van alle unieke kenmerken zodat er iets heel simpels overblijft. Denk HEMA, weinig poespas, veel witruimte.

Blanding voor beginners
Hoe pak je dat aan? Start met een bedacht woord of merknaam. Zet dit in een sans-serif lettertype. Maak het duidelijk en leesbaar en zorg voor genoeg witruimte eromheen. Spreek de lezer direct aan. Een logo is niet nodig. Gooi wat vrolijke illustraties erbij en vergeet de levendige kleuren niet. Paars en turquoise leveren bonuspunten op. Et voila! Je bland is ready to go.

Met blanding bereik je als merk het tegenovergestelde van branding. Je mengt je tussen de rest in plaats van je te onderscheiden. Maar dat is precies wat er gebeurt als merken allemaal naar elkaar gaan kijken voor inspiratie. Je krijg een soort saaie merk-klonen.

Wanneer een merk succesvol en populair is, dan wordt het gekopieerd. Online ligt alles voor het grijpen. Met weinig budget en het betere jatwerk creëer je in een mum van tijd een ogenschijnlijk perfect merk. Dat doen niet alleen de grote merken, ook kleinere ondernemers komen, bewust of onbewust, in de verleiding. Het varieert van coaches die complete trainingen kopiëren van collega-ondernemers tot MKB bedrijven die hun webbouwer de opdracht geven om 'zich te laten inspireren' door de website van hun concurrent. Online is alles maakbaar, maar is het ook duurzaam?

Waarom na-apen nooit een goed idee is
Even terug naar de gevestigde tech merken waar het allemaal begon. Hun merkidentiteit is inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan een logo/lettertype/kleur. Zij tonen hun merkpersoonlijkheid met hun service, hun content, hun taal en de manier waarop ze communiceren en zich gedragen. Zij hebben hun sporen inmiddels verdiend.

Hun branding is geëvolueerd met hun missie. Zij kunnen zich veroorloven om minder nadruk te leggen op hun visuele identiteit. Een prettige gebruikerservaring gaat bij hen boven de herkenbaarheid van het merk. Ze zijn inmiddels zo met ons dagelijks leven verweven dat we ze waarschijnlijk ook zonder logo direct herkennen. Dat geldt echt niet voor een onbekende start-up die net komt kijken en zelfs niet voor een grote MKB-onderneming.

Branding is bedoeld om te differentiëren, dus je te onderscheiden van de rest. En totdat je op het niveau van Google of Netflix bent, is het overbrengen van je onderscheidend vermogen nog steeds meer noodzaak dan luxe. Je publiek wil zich namelijk herkennen in jouw merkwaarden, in waar je voor staat, wat je te bieden hebt en welk probleem je voor ze oplost. Ze willen geen kopie van de website van je concurrent zonder enkele merkbeleving of eigen identiteit.

merk kopieën.png

Walk the talk
Een andere reden waarom na-apen niet slim is heeft te maken met authenticiteit. Dat is namelijk dé sleutel tot een succesvol merk. Je boodschap moet uniek en oprecht zijn. Zo niet dan prikken we daar tegenwoordig gemakkelijk doorheen. Er zijn genoeg merken die het één zeggen en het ander doen. Kijk naar Spa dat natuurmonumenten sponsort en tegelijkertijd de invoering van statiegeld op plastic flesjes dwarsboomt. Je kunt jezelf heel gemakkelijk een merkidentiteit aanmeten. Maar als het niet in het DNA van je merk verweven zit, val je binnen de kortste keren door de mand.

Authentieke merken ontstaan niet zomaar. Het proces om daar te komen vergt veel lef en is een soort therapie. Het kan lastig zijn om te graven naar de essentie van je merk. Waarom besta je en voor wie? Maar het is in deze tijd van wezenlijk belang.

Om je daarmee op weg te helpen kun je eens kijken naar deze vier ingrediënten voor een sterk merk:

1. Definieer je authentieke waarde: datgene dat jou uniek en oprecht maakt

2. Formuleer je onderscheidende boodschap: wat onderscheid jou van iedereen die hetzelfde (werk) doet?

3. Breng je belanghebbend publiek in kaart: een groep mensen met dezelfde frustraties, problemen, interesses en behoeften die belang heeft bij jouw boodschap, product of dienst

4. Kies een effectief medium: de mix aan middelen en kanalen waarmee jij jouw belanghebbend publiek bereikt.

Je onderscheidende waarde zit in de mix van bovenstaande ingrediënten. Dat is bijna nooit één-op-één hetzelfde als je concurrent. Die blinkt net weer uit in iets anders, heeft een andere historie, richt zich op een iets andere doelgroep en zet daarom ook andere middelen in om ze te bereiken. Precies om die reden heeft het voor jou weinig zin om zijn/haar branding te kopiëren. De kans dat dit voor jou hetzelfde resultaat oplevert is namelijk heel klein.

Wil jij ook aan de slag met brand? Wil je meer informatie? Klik dan op onderstaande button.

Zó werk je moeiteloos aan je personal brand deze zomer

Deze blog verscheen eerder op Frankwatching.

Je zou het misschien niet verwachten maar de zomerperiode is uitermate geschikt om je personal brand aan te scherpen. Zelfs als je helemaal offline wilt gaan. Méér aandacht geven aan je personal brand betekent namelijk niet dat je ook méér moet doen. Een sterk merk ontstaat juist door te filteren, less is more. Je hoeft echt niet vaker te gaan bloggen of méér te gaan posten. Wat je wèl kunt doen? Daarvoor schreef ik samen met collega branding expert Manon Toma deze blog. Zodat je ook tijdens de zomer(vakantie) zonder veel moeite aan de slag kunt blijven met je personal brand.

Kritisch kijken naar je brand

In een wereld waarin er veel keus is, is het belangrijk te weten hoe en met wat jij een ander fascineert. Door alle prikkels van buitenaf is het de afgelopen jaren nog moeilijker geworden om je personal brand scherp te krijgen en te houden. Onze tijdlijnen worden overspoeld met topprestaties, financiële successen, de mooiste reisbestemmingen en leukste levens. Het is vreselijk moeilijk om jezelf te blijven en je eigen pad te volgen als je continu wordt gebombardeerd met andere mensen die een beter, leuker of interessanter bedrijf of leven lijken te hebben dan jij. We hebben het niet altijd in de gaten maar het gevolg is dat we steeds meer op elkaar gaan lijken! Die ene concurrent heeft zo’n toffe website, zoiets wil jij ook. En iedereen in je branche maakt opeens LinkedIn video’s dus jij kunt echt niet achterblijven. We laten ons (onbewust) steeds vaker gek maken en verliezen onze eigen authenticiteit daarbij uit het oog. De vaak rustige zomer(vakantie) kun je goed gebruiken om eens kritisch te kijken naar je personal brand. En dan bedoelen we niet naar wat je allemaal nog meer kunt doen! Wat wil je zelf eigenlijk? Wat past niet meer? Waar ga je mee stoppen? Waar heb je geen plezier meer in? Wat kun je doen om nog beter te focussen op waar je goed in bent? Dat zijn allemaal belangrijke vragen om de boel eens even flink te resetten zodat er ruimte komt voor meer focus en helderheid waardoor je merk nog sterker wordt.

Plan een workation

Bron: Pexels

Bron: Pexels

Je leest en hoort het steeds vaker: samen met andere ondernemers op ‘werk’ vakantie. In een andere omgeving kun je even helemaal afschakelen van je dagelijkse beslommeringen en kom je vaak tot de meeste geniale ideeën en creatieve oplossingen. Ook als je 'vastloopt’ in je bedrijf dan kan een andere omgeving en het inzicht van anderen je de ‘boost’ geven die je nodig hebt. Het is dan ook niet zo gek dat steeds meer bedrijven hierop inspringen. Workations zijn met name populair vanwege hun exclusieve setting (ze vinden vaak plaats op exclusieve locaties waar je zelf niet snel op vakantie gaat) het sparren met een kleine groep gelijkgestemden en de kans om even helemaal afgesloten te zijn van het werkende leven thuis. Dit soort werkvakanties zijn er in verschillende vormen, er zijn bijvoorbeeld coworking breaks maar ook workations waarbij je aan de slag gaat met een specifiek thema zoals deze bijvoorbeeld met personal branding als thema.

Leer van anderen

Een kleine spoiler: je personal branding is nooit klaar. Alle ervaringen en leermomenten die je meemaakt dragen bij aan een sterke personal brand. En hoe sterker je brand, hoe beter je marktwaarde. Het is daarom belangrijk om nieuwe dingen te leren en jezelf te blijven ontwikkelen. Dat heeft enerzijds te maken met beter worden in je vak maar anderzijds ook met je eigen persoonlijke ontwikkeling. Juist tijdens de zomer kun je jezelf triggeren nieuwe dingen uit te proberen. Bekijk onderstaande ideeën maar eens.

Bron: Kaboompics

Bron: Kaboompics

        1. Lees een biografie van een inspirerend persoon

Het is wellicht verleidelijk om tijdens je vakantie aan de nieuwste bouquetreeks te beginnen. Toch kan het lezen van een biografie zowel ontspannend als inspirerend werken. Niet alle waardevolle levenslessen leer je namelijk uit eigen ervaring. Gelukkig schrijven genoeg inspirerende personen hun levenslessen op zodat anderen ervan kunnen leren. Succesvolle ondernemers zoals Coco Chanel en Steve Jobs delen in hun biografie de ups en downs in hun reis naar succes. Hoe zetten zij hun sterke punten in om succes te behalen? Hoe zorgden zij dat ze hun doel niet uit het oog verloren terwijl ze tevens trouw bleven aan hun eigen waardes? Wat deden zij om zichzelf te onderscheiden? Allemaal belangrijke zaken die aan bod komen bij personal branding. Erg leerzaam! Dit zijn 10 populaire biografieën die deze zomer daarom zeker niet op je leeslijst mogen ontbreken!

       2. Leer nieuwe ‘skills’

Het lijkt misschien vreemd maar het aanleren van nieuwe vaardigheden kan bijdragen aan het versterken van je personal brand. Ga klimmen, surfen, salsa dansen, paardrijden, duiken, het maakt niet uit wat. De enige voorwaarde is dat je het nog nooit eerder gedaan hebt. Misschien ontdek je wel sterke kanten van jezelf die je nog niet kende. Zo leer je je grenzen te verleggen en uit je comfortzone te stappen. Daarom kun je ter inspiratie deze lijst met zomersporten eens bekijken.

       3. Bezoek inspirerende plekken

Bron: Pexels

Bron: Pexels

Sla eens een dagje strand of zwembad over om een museum, expositie of andere culturele hotspot te bezoeken. Het verrijkt je wereldbeeld en je leert tevens om dingen op verschillende manieren te bekijken. Dit wakkert je creativiteit aan en dat is weer handig bij het oplossen van lastige vraagstukken. Trek je er liever in eigen land een dagje op uit om inspiratie op te doen? Dit zijn de 10 populairste culturele uitstapjes van Nederland.

       4. Beluister interessante podcasts

(Business) podcasts en luisterboeken winnen steeds meer terrein op het gebied van online content consumptie. Dat is niet zo vreemd want op die manier kun je kennis en inspiratie opdoen terwijl je met iets anders bezig bent zoals reizen, wandelen, koken of sporten. Er worden podcasts gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen maar op het gebied van branding en marketing zijn dit echte aanraders: Marketing Made Easy van Amy Porterfield - Heart, Soul & Hustle van Zach Spuckler en The Mind Your Business Podcast van James Wedmore. Dit is een lijst met 18 beste podcasts die je zeker een keer moet beluisteren.

     5. Stream een documentaire

Grote kans dat Netflix op je telefoon of tablet staat om je favoriete series op vakantie niet te hoeven missen. Blader ook eens door de lijst met interessante documentaires en zoek dan met name naar verhalen waarvan je kunt leren. Denk aan documentaires zoals die van Avicii, Lady Gaga en een documentaire gemaakt door Michelle en Barack Obama. Ook Planet Earth, Chef’s Table en Cooked zijn populaire keuzes. Ter inspiratie kun je deze lijst met de 50 best bekeken documentaires op Netflix eens bekijken.

Wees creatief met bestaande content

In de zomer schakelen veel mensen af van hun werk, maar ze blijven hun social media feed vaak toch regelmatig bekijken. Alleen al om hun eigen (vakantie) belevenissen te delen. De kans is dus groot dat ze dan ook jouw content voorbij zien komen!

Veel mensen denken dat ze altijd nieuwe content moeten publiceren. Het gevolg is dat er in de zomer door tijdgebrek geen of minder content gemaakt en gepubliceerd wordt. Vanwege de vakantie staat dit vaak sowieso al op een lager pitje. Dat is zonde, want gedurende het jaar heb je vaak allerlei content gemaakt die je gemakkelijk tijdens de zomer kunt hergebruiken. Hieronder vind je drie manieren om dat te doen:

        1. Maak micro-content

Bron: LinkedIn

Bron: LinkedIn

Knip je content op in kleine stukjes. Er zijn personal brands zoals Gary Vee en Richard Branson die dit op een slimme manier doen. Zo publiceert Richard Branson ‘eerder gemaakte foto’s’ op zijn tijdlijn. Soms met een quote of een kort stukje tekst.

Gary Vee maakt dagelijks een lange video die hij later hergebruikt. In een uitgebreide slideshare legt hij uit hoe hij van de belangrijkste momenten uit deze video verschillende korte filmpjes maakt die hij vervolgens weer deelt op social media.

Voor beide is dit een manier om zonder al teveel moeite op het netvlies van hun publiek te blijven.

    2. Pimp oude content

Sommige content heeft af en toe een update nodig vanwege veroudering of nieuwe ontwikkelingen. Aangezien je content waarschijnlijk al is geïndexeerd door Google, is het zonde om deze volledig te verwijderen. Door nieuwe informatie aan je content toe te voegen of verouderde informatie te vervangen kan je content weer opnieuw interessant worden voor je publiek.

Volgens Brian Dean werkt het updaten van bestaande content ook goed bij het vergroten van je online vindbaarheid. Door zijn content te updaten en opnieuw te publiceren heeft hij het organische verkeer naar zijn website vergroot met 117.3%!

Bron: Kaboompics

Bron: Kaboompics

      3. Promoot ‘oude’ content opnieuw

Derek Halpern van ‘Social Triggers’ raadt zelfs aan om 20% van de tijd bezig te zijn met het maken van content en 80% met de promotie ervan. Op die manier bereik je volgens hem een groter en ander publiek met dezelfde content. Er zijn diverse handige tools waarmee je jouw social media berichten heel gemakkelijk kunt inplannen zodat je hier gedurende de zomer geen omkijken naar hebt!

Zo zie je maar, genoeg manieren om tijdens de zomerperiode met de ontwikkeling van je personal brand bezig te blijven, zonder dat dit veel moeite kost.

Wil jij ook aan de slag met je personal brand? Wil je meer informatie? Klik dan op onderstaande button.

 

 

 

 

Hoe je jezelf net zoals Beyoncé succesvol kunt rebranden

Deze blog verscheen eerder op de Huffington Post.

Is het mogelijk een personal brand drastisch te transformeren? Beyoncé deed het. Ze veranderde van sekssymbool naar feministe. Dit kon haar geloofwaardigheid aantasten en fans kosten. Maar het lijkt erop dat ze precies wist waar ze mee bezig was, want ze heeft zichzelf maar liefst zes keer gerebrand.  Haar fans vonden het geweldig. Het was een belangrijk onderdeel van Beyonce’s brandingstrategie. Haar fan base werd er alleen maar groter van. Hoe kon ze zo drastisch haar brandingstrategie veranderen zonder haar geloofwaardigheid te verliezen?

Deze vraag werd gesteld tijdens een presentatie op #OnBrand17, een jaarlijkse branding conferentie in Amsterdam. Hoewel de lijst met sprekers indrukwekkend was, werd er niet veel gesproken over personal branding. De enige presentatie die ik over dit onderwerp kon vinden heette: ‘What brands can learn from Beyoncé’ en werd gegeven door Alain Sylvain van Sylvain Labs. Zijn presentatie heeft me geïnspireerd een blog te schrijven over het succes waarmee Beyoncé’s zichzelf heeft gerebrand.

1997 DESTINY’S CHILD: Het bouwen van een merk

Beyoncé begon haar carrière in 1997 als de leadzangeres van meidengroep Destiny’s Child. Tijdens haar tijd in de band begon ze met het bouwen van haar personal brand. Met haar vader als manager en moeder als stylist, begon haar ‘identiteit’ steeds meer vorm te krijgen. Ze positioneerde zichzelf als een empowered sekssymbool. Dit sprak vooral vrouwelijke fans aan die zichzelf zo met haar wilde identificeren.

Beyonce Dangerously in Love.png

2003 - DANGEROUSLY IN LOVE: De eerste stappen als solo artiest

Misschien was de beste stap uit de carrière van Beyoncé haar samenwerking met de invloedrijke hip hop artiest Jay Z. Het zette haar meteen op de kaart als solo artiest. Lange tijd hielden ze geheim dat ze een relatie met elkaar hadden. Het duurde tot 2004 voordat ze bevestigden wat iedereen al wist.

Beyonce Iam.jpg

2008 - SASHA FIERCE: De transformatie van single lady naar getalenteerde performer

Beyoncé ontwikkelde Sasha Fierce als een alter ego. Ze gebruikte haar wanneer ze haar nodig had. Maar het was ook een manier om langzaam haar imago als sekssymbool van zich af te schudden en zich te positioneren als de getalenteerde en hard werkende performer met een fantastische stem.

2010 - RIP SASHA FIERCE: Weg met het imago van sekssymbool

In 2010 stopte Beyonce met Sasha Fierce. Ze hoefde zich niet langer achter haar te verschuilen. Volgens haar had het ook niets te maken met wie ze werkelijk is. ´I don’t need Sasha Fierce anymore, because I’ve grown and now I’m able to merge the two,” legde ze uit.

2013 - MRS. CARTER: De echtgenote en moeder

Enkele jaren nadat ze getrouwd was met Jay Z, kondigde Beyoncé aan dat ze in verwachting was van haar eerste kind. Ze onthulde haar zwangerschap ‘en plein public’ aan het einde van haar optreden bij de MTV Video Music Awards. Nadat ze haar microfoon liet vallen, maakte ze haar jasje los en wreef ze over haar buik. Het internet explodeerde vanwege dit nieuws. Een nieuwe identiteit – Mrs. Carter- was geboren en wederom maakte Beyoncé hier gebruik van door er een campagne en tour omheen te bouwen.

Beyonce -Mrs Carter.jpg

2016 - BEE: Een icoon en een rolmodel

Er zit een limiet aan popster zijn en Beyoncé wist dat. Tijdens een interview met Marie Claire U.K in 2008 zei ze daarover: ‘I’m over being a pop star. I don’t wannabe a hot girl – I wannabe iconic. I feel like there comes a point when being a pop star is not enough’. Ze realiseerde zich dat om een icoon te worden ze zich er ook naar moest gedragen. Dat is precies wat ze deed. Ze werd een symbool voor nieuw feminisme, ze steunde bewegingen zoals ‘Black Lives Matter’ en doneerde miljoenen aan de slachtoffers van orkaan Harvey in Houston, haar geboortestad.

Beyonce - Lemonade.png

2018-2019 - Beychella: Van entertainer naar creator en legende

Met haar optreden als eerste zwarte vrouwelijke hoofdact (Beychella) van muziek- en kunstfestival Coachella timmert Beyoncé verder aan de weg om een legende te worden. Ze laat zien dat ze een keiharde werker én een multi-talent is. Aanvankelijk zou ze een jaar eerder, in 2017, al deelnemen aan het festival. Dat ging niet door toen ze zwanger bleek te zijn van haar tweeling. Na de geboorte zette ze zichzelf op een streng veganistisch dieet (ze woog 99 kilo op de dag van de bevalling) en trainde samen met haar crew tot wel 11 uur per dag om perfect in vorm te komen voor het 2 uur durende ‘Homecoming’ optreden. De show was een eerbetoon aan de zwarte cultuur maar was tevens een geweldige samenvatting van de ontwikkeling van haar personal brand tot nu toe. Ze zong enkele ‘oude’ nummers samen met de dames van Destiny’s Child, als Mrs. Carter zong ze Deja Vu samen met haar man Jay-Z, Lift Every Voice and Sing als een verwijzing naar het ‘Black American National Anthem’ en met Run the World belichtte ze nog eens haar feministische kant.

In zo’n beetje alles heeft ze zelf de hand gehad. Ze was zeer nauw betrokken bij de productie van de Coachella show. Olivier Rousteing, Creative director van Balmain, deelde een foto op zijn Instagram waarop Beyonce de kleding voor de show aan het beoordelen is. Naar eigen zeggen koos ze ook alle dansers zelf. “I personally selected each dancer, every light, the material on the steps, the height of the pyramid, the shape of the pyramid. Every tiny detail had an intention.”

beyonce checking coachella outfits.PNG

Vervolgens was ze ook nog schrijver, regisseur, producer én voice-over van haar eigen Homecoming Netflix-documentaire. Deze dropte ze een jaar later zonder enige aankondiging samen met het gelijknamige live-album op Spotify (met maar liefst 40 nummers!).

Er zijn tekenen dat Beyoncé zichzelf langzaam steeds meer als legende wil positioneren. Ze startte de show gekleed als de Egyptische koningin Nefertiti, het symbool voor schoonheid en feminisme. In de documentaire schaarde Bey zich zonder enige moeite tussen de krachtige quotes van prominente zwarte vrouwen.

Je ziet het, Beyoncé heeft zichzelf minstens zes keer gerebrand. Ze was in de positie dat ze dat kon, zonder haar geloofwaardigheid te verliezen. Er zijn vijf lessen die we kunnen leren van haar succesvolle rebranding strategie.

LES 1: Overhaast het niet

Het rebranden van sekssymbool naar multi-talent is niet iets dat je zomaar even doet. Zelfs Beyoncé kostte het twintig jaar om dit te volbrengen. Ze ontwikkelde in de afgelopen jaren vijf succesvolle ‘identiteiten’.

·        1997 - 2002 Sekssymbool

·        2002 - 2008 Single Lady

·        2008 - 2013 Echtgenote en moeder

·        2013 - 2016 Feministe

·        2016 - 2018 Activiste en filantropiste

·  2018 - heden multitalent en legende

LES 2: Wees authentiek

Gedurende de jaren deelde Beyoncé meer en meer authentieke content – zoals behind the scenes foto’s- op social media. En haar muziek werd ook authentieker. Waar ze begon met R&B, pop en hip hop, staan op het album Lemonade allerlei soorten muziekgenres zoals funk, soul, blues, reggae, country, rock en gospel.

LES 3: Wees voorzichtig met wat je deelt

Aan het begin van haar carrière was het privéleven van Beyoncé verboden terrein. Gedurende de tijd stond ze toe dat haar privéleven meer publiek werd. Op een gegeven moment vormde haar leven met haar familie haar en was dat haar identiteit. Maar wederom overhaaste ze niets. Ja, ze gaf ons meer inkijk in haar privéleven, maar ze nam de tijd en onthulde niet alles in één keer. Tijdens haar laatste Netflix documentaire laat ze zelfs beelden zien van haar kersverse tweeling en hoe ze vlak na de bevalling bij haar liggen. Maar ook een paar korte fragmenten van haar zingende en dansende oudste dochter Blue Yvy.

LES 4: Wees doelbewust

Beyoncé heeft veel gevoel voor wat er in de wereld gebeurd – vooral in de wereld van branding. We leven niet langer in een tijd waarin we gemaakte en uitgeschreven dingen willen zien. Het gaat over waarde toevoegen en écht zijn. Beyoncé snapt dat. Daarin is ze een early adopter.

LES 5: Blijf bescheiden

We zijn niet langer onder de indruk van sterren die zichzelf als het ‘perfecte plaatje’ presenteren. We willen hun menselijke kant zien zodat we van hun persoonlijke worstelingen kunnen leren. Adele was open over de paniekaanvallen die ze krijgt voordat ze het podium op moet. Taylor Swift deelde details over de rechtszaak die ze had aangespannen over haar aanranding en Lady Gaga deelde dat ze vroeger gepest werd vanwege haar ‘lelijke uiterlijk’. Beyoncé deelde tegenslagen die ze had gehad binnen haar gezin zoals een miskraam en ontrouw.

Beyoncé bewijst dat het mogelijk is je personal brand drastisch te transformeren. Maar als je daar succesvol in wilt zijn, zul je met enkele dingen rekening moeten houden. Overhaast het niet, neem risico’s, blijf bescheiden en écht. O ja, als laatste heeft Beyoncé de gave om de toekomst te voorspellen. Dus ga op zoek naar een glazen bol en ga ermee aan de slag!

Wil jij weten hoe jij jezelf succesvol kan positioneren? Vraag dan hieronder de 'Personal Branding Quick Scan' aan.

Branding & carrière: Ontevreden over je job? Zó los je het op!

Baal jij wel eens van je job? Dan ben je niet de enige. Steeds meer werknemers zijn ontevreden over hun baan. Bij één op de zeven twintigers en dertigers leidt dit zelfs tot klachten. Een baaldag hebben we allemaal wel eens maar als het een structureel probleem wordt, is het tijd voor actie.

Toch ben je misschien huiverig om het roer om te gooien. Dit gebeurt vaak pas als je de huidige situatie helemaal zat bent. Niet je collega maar jij had die waardering of promotie moeten krijgen na de afronding van dat zware project. Of misschien vind je dat je veel te hard moet werken voor het salaris dat je verdient. Je gaat ‘stiekem’ (weer) op zoek naar een andere baan in de hoop dat het daar beter is. Voor veel mensen lijkt het switchen van baan dé oplossing. Helaas blijkt het tegendeel vaak waar. Binnen een paar maanden keert het gevoel van onvrede weer terug. Waarom is het toch zo lastig om iets te vinden dat écht bij je past en waar je wél gelukkig van wordt?

Oorzaak 1: Afnemende werkzekerheid

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt is de werkzekerheid de afgelopen 10 jaar met 10% afgenomen. Dat maakt je onzeker waardoor je liever blijft zitten in je veilige baan. Want wie zegt dat je weer een vast contract krijgt als je van baan wisselt?

Oorzaak 2: Bewijsdrang en keuzestress

Belangrijke factoren die je ervan kunnen weerhouden om in beweging te komen zijn bewijsdrang en keuzestress. Je wilt jezelf ervan overtuigen dat je goed bent in je werk. Daarom zet je nog een tandje bij. Ondanks dat je op je tenen loopt of de erkenning mist. En een andere baan zoeken durf je ook niet goed, want wie zegt dat je daar wel de erkenning krijgt of dat het werk daar leuker is? Wat ga je doen? Kies je voor de goede arbeidsvoorwaarden of toch voor de leukere baan met minder extra’s? Vaak brengen dit soort keuzes veel wikken, wegen, stress en onzekerheid met zich mee.

Oorzaak 3: Verwachtingen en verplichtingen

Wie geeft nu een goedbetaalde baan op? Het is nog maar de vraag of je je huidige status en levensstandaard kunt behouden bij een andere baan. Om dat soort verworven zekerheden op te geven moet je stevig in je schoenen staan. Vooral wanneer ouders, vrienden en familie duidelijk maken dat je het goed voor elkaar hebt als je lekker verdiend en een groot huis hebt met een gave leaseauto voor de deur. Het is al lastig om zelf onder ogen te zien dat dit niet is waar je écht gelukkig van wordt, laat staan aan je omgeving. Rekeningen moeten immers ook betaald worden en nu kun je drie keer per jaar op vakantie. Daarom kies je toch maar weer voor zekerheid en het ‘ideale plaatje’ en blijf je zitten waar je zit of zoek je iets anders dat minstens aan dezelfde eisen voldoet. Zonder na te denken of dat is waar je uiteindelijk blij van wordt.

Bron: Pexels

Bron: Pexels

Misschien weet je niet precies wat je wilt of waar je goed in bent, ben je bang voor een verkeerde keuze of voel je je onzeker over wat je met je situatie aan moet. De volgende vier stappen helpen je om meer duidelijkheid voor jezelf te scheppen.

Stap 1: (Her)ontdek jezelf

Je zult eerst voor jezelf helder moeten krijgen wie je bent, wat je drijft en wat je nu écht wilt, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Op die manier kom je erachter wat bij je past en wat juist ook niet. Daarbij gaat het niet alleen over wat voor soort werk je leuk vindt maar bijvoorbeeld ook welke waarden je drijven, welke levensstijl je nastreeft en in welke levensfase je je bevindt. Het kan zijn dat hetgeen dat je een aantal jaren geleden voldoening gaf nu heeft plaatsgemaakt voor iets anders. Wanneer je jezelf van haver tot gort kent kun je makkelijker en gerichter bewuste keuzes maken.

Stap 2: Durf te kiezen

Soms weet je al donders goed wat je wilt. Maar toch durf je er niet voor te gaan. Misschien omdat je denkt dat de functie te hoog gegrepen is of omdat je bang bent voor de gevolgen van je keuze. Daardoor blijf je zitten in een situatie waar je niet blij van wordt. Soms is het nodig risico’s te nemen om de situatie waarin je zit te verbeteren. Wanneer de keuze achteraf niet de juiste blijkt te zijn is dat een waardevolle les. Zie het als een ontdekkingsreis in plaats van een wedstrijd die je wint of verliest.

Stap 3: Breng je dilemma’s en belemmeringen in kaart

Als je het lastig vindt om bepaalde keuzes te maken kan het helpen om de dilemma’s en belemmeringen waarmee je worstelt op papier te zetten. Wat houd je tegen en waar ben je bang voor? Zo maak je voor jezelf inzichtelijk waar je weerstand vandaan komt. Dat helpt je om een doordachte keuze te maken.

Stap 4: Vertrouw op jezelf als professional

Het is een feit dat de zekerheden zoals een vaste aanstelling, opleidingsmogelijkheden en andere secundaire arbeidsvoorwaarden steeds zeldzamer worden. De enige zekerheid die je tegenwoordig hebt, ben jezelf. Jij als professional met je unieke kwaliteiten en ambities. Niet je baas, niet je contract en ook niet je diploma of je werkervaring. Dat klinkt misschien een beetje vaag maar het gaat erom dat wat er ook gebeurd, jij altijd het vertrouwen hebt om op jezelf terug te durven vallen. Ook al word je van de ene op de andere dag ontslagen, krijg je een fantastisch aanbod maar voel je dat het niet bij je past of lukt het maar niet om de baan te vinden die je zo graag wilt. Jij weet diep in je hart dat dit de enige weg voor jou is en je werkt zelfbewust stap voor stap  ‘de goede kant’ op. Ook als het tegenzit of je daarvoor (in andermans ogen) onlogische keuzes moet maken.

Bron: Pexels

Bron: Pexels

Nieuwe koers? Hoog tijd voor herpositionering

Ben je eruit welke koers je gaat varen? Dan is het zaak om je positionering af te stemmen op de hernieuwde doelen die je wilt behalen.

Stel, je hebt enkele jaren in de logistiek gewerkt, maar je wilt dat niet meer. Je bent er destijds ingerold maar wilt nu iets anders. Wanneer je verandering wilt zul je voor jezelf helder moeten krijgen wat dat ‘iets’ is dat je wél wilt. Een leuke baan als grafisch designer bijvoorbeeld. Dit vraagt om een andere positionering. Anders blijven recruiters je nog steeds voor logistieke functies benaderen. Op je CV en LinkedIn profiel staat immers dat je daar ervaring in hebt. Je zult moeten laten zien dat je hart bij grafisch design ligt en welke kennis je al hebt. Ook al heb je misschien minder ervaring dan andere kandidaten, toon aan dat jij toch de juiste persoon bent voor die baan. Zo creëer je zelf kansen in plaats van af te wachten tot ze zich voordoen.

Conclusie

Als je écht verandering wilt brengen in je huidige situatie moet je kritisch naar jezelf kunnen kijken, dingen los kunnen laten en keuzes durven maken. Daarvoor is een flinke dosis zelfinzicht, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen nodig.  Maar uiteindelijk overwin je daarmee de terugkerende twijfel, onzekerheid en belemmeringen die je ervan weerhouden om je hart te volgen. Maak een einde aan het jobhoppen en ga eindelijk voor die topjob die écht bij je past! Wil jij weten of het tijd is om van baan te wisselen?

Tijd om van baan te wisselen? Doe de test

 

 

Branding en content marketing: ingrediënten voor een sterk merk

Dit artikel verscheen eerder op Marketingfacts.

Wist je dat er elke seconde zestig uur videomateriaal wordt geüpload op YouTube? En dat er dagelijks zo’n 2 miljoen blog posts worden gepubliceerd? Geen wonder dat veel marketeers het lastig vinden om hun publiek online te bereiken. Daar komt nog eens bij dat we allemaal steeds kritischer worden als het gaat om de content die we consumeren. Hoe zorg je ervoor dat je als merk onderscheidend bent en je opvalt bij het juiste publiek?

Ingrediënten voor een sterk merk

Sterke merken zoals Coca Cola, Coolblue en Bol.com zijn succesvol omdat zij onderscheidend durven te zijn in zowel hun merk als boodschap. Wij gebruiken de volgende unieke mix van ingrediënten om een merk succesvol neer te zetten:

1. Authentieke waarde

Datgene wat jou als persoon of organisatie uniek, echt en oprecht maakt.

2. Onderscheidende boodschap

Wat jouw verhaal uniek maakt ten opzichte van iemand anders die precies hetzelfde (werk) doet.

3. Belanghebbend publiek

Een groep mensen die dezelfde behoeftes, problemen, frustraties of interesses deelt.

4. Effectief medium

Kies de juiste kanalen én middelen om je boodschap over te brengen.

Ook jij kunt dit gebruiken om invulling te geven aan het onderscheidend vermogen van je merk.  

ingredients

Nu denk je misschien, leuk zo’n recept, maar hoe doe ik dat dan precies? Content marketing is een effectief hulpmiddel dat door steeds meer merken wordt ingezet om invulling te geven aan deze ingrediënten. Het sluit aan bij de huidige tijdsgeest waarbij het publiek steeds meer zelf bepaald wat het wel en niet wil consumeren.

Dat content marketing sterk in ontwikkeling is werd nog eens bevestigd tijdens Digital Wednesday afgelopen maart in Eindhoven. Digital Wednesday heeft elke maand een ander thema, waar drie sprekers vanuit hun vakgebied kennis delen met het publiek. Voor deze editie stond content marketing centraal. De sprekers tijdens deze avond waren:

Ralf maakte een opmerking die mij triggerde om deze blog te schrijven. In zijn presentatie, die ging over de innovatie in content marketing, sprak hij onder andere over de ontwikkeling en opkomst van de afstandsbediening en welke veranderingen deze uitvinding tot op de dag van vandaag teweeg brengt. Daar ben ik voor deze blog nog eens wat dieper ingedoken.

Content marketing door de jaren heen

Het begon allemaal met de uitvinding van de op afstand bedienbare boot van Nikola Tesla in 1898.  Zo’n zestig jaar later, in 1956, werd de afstandsbediening voor het eerst in gebruik genomen in Amerikaanse huishoudens. Deze uitvinding zorgde ervoor dat mensen voor het eerst zelf invloed konden uitoefenen op wat ze wilden zien op TV.

Die invloed is vandaag de dag alleen maar groter geworden. Door de opkomst van de afstandsbediening konden marketeers hun belanghebbend publiek bereiken met gesegmenteerde boodschappen. Alleen lijkt tegenwoordig de TV aan populariteit te verliezen.  De manier waarop mensen informatie tot zich nemen verschuift sterk naar online video. Een studie van Cisco laat zien dat videocontent in de toekomst alleen maar meer zal worden geconsumeerd. De verwachting is dat in 2019 80% van al het internetverkeer uit video zal bestaan.  Niet zo vreemd dus dat marketeers zich steeds meer op online kanalen zoals YouTube en Vimeo richten. Hiervoor verkleinen ze hun TV budgetten en investeren ze jaarlijks 43% meer in online video.

Toch blijft er ondanks deze verschuiving één ding hetzelfde. Het verkennen en verdiepen in de belevingswereld van je publiek blijft ook vandaag de dag nog steeds belangrijk. Tijdens de Digital Wednesday bijeenkomst werd dit nog een keer benadrukt.

Het grote verschil met het televisietijdperk is dat er in de begintijd nog niet veel kanalen waren waar je publiek uit kon kiezen. Het was voor marketeers dan ook gemakkelijk om middels advertising hun publiek te bereiken. Door enerzijds de opkomst van veel verschillende social media kanalen zoals YouTube, Facebook, Pinterest en Snapchat en anderzijds de toename van adblockers is het voor marketeers lastiger geworden om tussen al deze buzz hun boodschap over te brengen bij het juiste publiek. Hoe zorg je er nu voor dat dit wél lukt? Carlijn Postma deelde in haar presentatie een aantal tips.

Durf anders te zijn

Je valt pas écht op met je boodschap wanneer deze afwijkt van wat je publiek zou verwachten. Wanneer je jouw onderscheidende waarde durft uit te dragen in je boodschap, ongeacht de content vorm. Dit kun je terug laten komen in de content die je maakt, want wie is er niet bekend met storytelling, inhakers, GIF’s en meme’s? Het maakt niet uit wat voor content je maakt als je daarbij de belevingswereld van je publiek maar goed voor ogen houdt.

Terugkomend op ons recept: Zorg wel dat je daarbij je eigen authentieke waarde en onderscheidende boodschap, of die van de organisatie, niet uit het oog verliest.

Maak content die waarde toevoegt

Het maken van waardevolle content is lastig omdat je publiek zelf kan bepalen of het je content interessant genoeg vindt om het te liken, delen en te commenten én je dus wilt blijven volgen. Volgens Ralf van Lieshout zijn mensen vooral op zoek naar content die waarde toevoegt, ongeacht de vorm waarin het wordt gepresenteerd.

Ontdek waar je publiek in beweging komt

Als je wilt achterhalen wat waardevolle content is voor je publiek kun je bekijken bij welke content je publiek in beweging komt. Momentum is daarbij een belangrijke factor. Daarnaast kun je kijken naar content die weerstand oproept. Ralf van Lieshout illustreerde dit met een voorbeeld waaruit bleek dat advertenties steeds vaker weerstand oproepen. Dat komt omdat advertenties je meestal op ongewenste momenten worden voorgeschoteld. Denk aan banners, gesponsorde berichten en (meebewegende) pop-up schermen. Steeds meer mensen ergeren zich eraan. Het is dan ook niet zo gek dat steeds meer mensen ze tegenhouden met adblockers waardoor marketeers hun publiek op die manier steeds lastiger kunnen bereiken. 

Branding en content marketing: een succesvol praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld van content die waardevol én onderscheidend is, is de campagne van Jasper van Zandbeek. Hij kreeg de opdracht om de stad Eindhoven en Strijp- S (inter-)nationaal op de kaart te zetten bij een groter publiek. Bij (city)branding is het van belang om de authentieke waarde én onderscheidende waarde te laten zien aan je belanghebbend publiek. In dit geval richtte de campagne, genaamd AnOther Citytrip’, zich op mannen en vrouwen tussen de 25 en 45 jaar oud. Vervolgens werd gekeken hoe deze groep mensen het beste bereikt kon worden. Het meest effectieve medium bleek Instagram te zijn omdat de gewenste leeftijdscategorie op dit platform sterk vertegenwoordigd was. Daarnaast kende het platform dagelijks een hoge gebruikersdichtheid.

Daarom werd via Instagram een influencer campagne opgezet waarbij achttien (inter-)nationale relatief onbekende Instagrammers (in de categorieën food, fashion en general) hun volgers in 24 uur de energie van de stad lieten beleven. Daarvoor werden hun volgers meegenomen naar de meest bekende plekken van Eindhoven. Het delen van content deden de ‘influencers’ onafhankelijk van elkaar, maar vaak wel op dezelfde momenten zodat het mogelijk was elkaar te taggen. Op die manier konden ze hun eigen bereik verder vergroten, omdat de volgers van de andere Instagrammers zo ook werden bereikt. En met succes, want door voor deze insteek te kiezen was het aantal impressies 6,5 keer zo hoog als verwacht en de engagement ratio 4% hoger dan van tevoren gedacht.

Food
Fashion
Urban lifestyle

Er is slim invulling gegeven aan de ingrediënten voor een sterk merk, tevens is content marketing ingezet om de stad op de kaart te zetten als hippe toeristische hotspot. Dit ziet er als volgt uit:   

1. Authentieke waarde

Datgene wat de stad uniek, echt en oprecht maakt.

Eindhoven is dé stad waar technologie, design en kennis samenkomen en zorgen voor een unieke, creatieve energie.

2. Onderscheidende boodschap

Wat jouw verhaal uniek maakt ten opzichte van iemand anders die precies hetzelfde doet.

Andere (city)branding campagnes worden vaak top-down ingestoken en de content wordt vooraf bedacht. Eindhoven heeft mensen zelf laten ervaren en uitdragen hoe design, technologie en kennis samenkomen in de Eindhovense straten, hotels, restaurants, ateliers en shops.

3. Belanghebbend publiek

Een groep mensen die dezelfde interesses deelt.

Mannen en vrouwen tussen 25-45 jaar met interesse voor food, fashion, reizen en het ontdekken van nieuwe/nog relatief onbekende plekken.

4. Effectief medium

Kies het juiste kanaal én middelen om je boodschap over te brengen.

(Inter)nationale influencers op Instagram in 24 uur de energie van de Eindhovense binnenstad en Strijp-S laten ervaren en beoordelen.

De campagne bleek succesvol. Om dit zelf ook te kunnen realiseren gaf Jasper enkele tips:

 • Selecteer je influencers nauwkeurig: kies voor minder bekende ‘influencers’, want hen krijg je gemakkelijker mee in je concept;

 • Combineer een groot bereik met een hoge engagement: dit zorgt voor maximale impact.

 • Kies voor visuals als campagne content: dit benadrukt de authenticiteit en onderscheidende waarde van je merk;

 • Gebruik unieke tags en verwijzingen;

 • ‘Seen it first’; vernieuwende aanpak is belangrijk wanneer je influencers wilt vinden voor je project.

Conclusie

Om je merk onderscheidend te positioneren en het juiste publiek te bereiken kan content marketing worden ingezet. Met name in het huidige tijdperk waarbij (traditionele) advertenties steeds minder effectief zijn. Door de toenemende hoeveelheid (online) content wordt het bovendien steeds belangrijker om de behoeften van je publiek goed te kennen. Je publiek bepaalt immers zelf welke content wel en niet interessant is. Wil je als merk opvallen? Volg het recept voor een sterk merk door bij jezelf te blijven maar toch innovatief te zijn, content te maken die waardevol is voor je publiek, achterhaal waardoor je publiek in beweging komt én waar ze actief zijn.  

Hoe zit dat bij jou? Hoe houd jij je publiek betrokken? Ik ben heel benieuwd naar je mening!

Als je wilt achterhalen hoe je jezelf (beter) kunt positioneren kun je hieronder de 'Personal Branding Quick Scan' aanvragen. 

Personal branding: zo laat Google zien wie je écht bent

Dit artikel verscheen als eerste op Frankwatching

Tegenwoordig onderwerpen we alles en iedereen aan, wat ik noem, de ‘Google-test’. We geven Google zoekopdrachten en beoordelen de zoekresultaten in een oogwenk. Vaak hebben we dan al een oordeel over iemand gevormd, voordat we die persoon überhaupt ontmoet hebben. Zelfs als er niets te vinden is of, nog erger, als er dingen te vinden zijn die niet waar zijn. In dit artikel ontdek je welke ‘test’ Google zelf uitvoert om de kwaliteit van een website te beoordelen.

Ook beschrijf ik in dit artikel welke overeenkomsten deze test vertoont met hoe mensen elkaar online beoordelen. Maar ook wat je kunt doen om je zoekresultaten in Google positief te beïnvloeden.

Zonder dat je je ervan bewust bent, kunnen zoekresultaten een beeld schetsen dat afwijkt van wie je in werkelijkheid bent. Daarom kun je er maar beter voor zorgen dat je precies weet wat er online over jou te vinden is. En dat de zoekresultaten een weerspiegeling zijn van jouw werkelijke persoonlijkheid. Het goede nieuws is dat er een simpel stappenplan is dat ervoor zorgt dat je deze Google-test glansrijk kunt doorstaan.

Even googlen

Stel, je wilt graag een nieuwe website laten maken en bent op zoek bent naar een goede webdesigner. Wat doe je dan? Meestal vraag je aan collega’s, vrienden, kennissen en familie of zij iemand kunnen aanbevelen. Vriend A, kennis B en familielid C bevelen je allemaal iemand aan. In de meeste gevallen zullen ze je de voor- en achternaam van de persoon geven.

En wat doe jij vervolgens? Je gaat hem of haar meteen googelen om informatie in te winnen. Wat je daar te zien krijgt, inclusief de aanbeveling van jouw kennis, zal uiteindelijk mede doorslaggevend zijn om deze persoon wel of niet uit te nodigen om een offerte uit te brengen.

Op de aanbeveling van vriend A vindt Google niets. De aanbeveling van kennis B geeft onduidelijke info. Op internet is te vinden dat deze persoon fotografeert, teksten schrijft, workshops schilderen geeft en af en toe websites ontwerpt. Is deze persoon wel een goede webdesigner? Dan googel je toch maar even die derde persoon (zo makkelijk gaat het dus). Er verschijnt een duidelijk LinkedIn-profiel. Deze persoon is in de buurt gevestigd, gespecialiseerd in SEO en maakt vooral websites voor bedrijven in de creatieve industrie, die er ook nog eens gelikt uitzien. Dat is precies wat je zoekt! Zo zie je maar, de Google-test kan je maken of breken.

De eigen kwaliteitstest van Google

Google heeft zelf ook een test ontwikkeld die ze gebruiken voor het beoordelen van de kwaliteit van websites. Die test hebben ze opgeschreven in de Google Quality Rating Guidelines. Dit is het Google-handboek dat mensen traint om te beoordelen hoe goed het algoritme van Google erin slaagt om de kwaliteit van websites te beoordelen. Google wil dat men zich daarbij focust op drie belangrijke kwaliteitseisen: expertise, autoriteit en betrouwbaarheid (trustworthiness), samen ook wel EAT genoemd.

 • Expertise: mensen willen zaken doen met mensen die weten waar ze het over hebben.

 • Autoriteit: expertise op een hoger niveau. Je kunt expert zijn op een bepaald gebied en tegelijkertijd een roepende in de woestijn. Maar als mensen naar je luisteren, je aanbevelen en delen wat je zegt, ben je officieel geslaagd als autoriteit.

 • Betrouwbaarheid: iemand vertrouwen kost tijd, dus dat moet net als in de offline wereld ook online worden verdiend. Daarom is het ook zo belangrijk om de tijd te nemen voor het bouwen van een online personal brand, zodat er een logische ontwikkeling in zit. Als je eenmaal iemands vertrouwen gewonnen hebt, zul je sneller op hun shortlist komen. Dan is de behoefte om je te vervangen voor iemand anders een stuk kleiner.

Kenmerken van website van hoge kwaliteit

Websites van hoge kwaliteit hebben volgens Google een aantal onderscheidende kenmerken namelijk: ze beantwoorden vragen van de lezer, verstrekken bruikbaar advies, bevatten links van en naar betrouwbare bronnen en hebben een betrokken lezerspubliek.

Wat Google dus doet voor het bepalen van de kwaliteit van websites komt aardig dicht in de buurt bij de wijze waarop wij in ons echte leven bepalen of we met iemand in zee gaan.

Google test

Zo doorsta jij die Google-test

Maar hoe zorg je er nu voor dat je zelf door de Google-test komt? Daarvoor kun je teruggrijpen naar een oude sales-wet. Deze wet bestaat uit de stappen ‘know, like, trust’ en gaat ervan uit dat pas als mensen je kennen, mogen én vertrouwen, ze openstaan voor wat je te bieden hebt. Bovenstaande afbeelding geeft dit wat mij betreft fantastisch weer. Als je goed kijkt, zijn dit precies de vragen die we onszelf (onbewust) stellen wanneer we iemands zoekresultaten beoordelen.

Stap 1 'Know' - Kennen: Aan de slag met je bekendheid

Beoordelingsvragen die de ‘zoeker’ in de deze fase stelt:

 • Wie is deze persoon?

 • Wat doet deze persoon?

 • Wat heeft deze persoon mij te bieden?

Allereerst is het dus belangrijk om überhaupt gevonden te worden. Vandaar dat mensen zich zo druk maken om zoekmachineoptimalisatie (SEO). Dat wil niet zeggen dat je voor jezelf een complete SEO- campagne moet gaan voeren. Je kunt al eens beginnen met de volgende twee dingen:

- Zet Contentmarketing in: Creëer en verspreid waardevolle én relevante content

Contentmarketing biedt enorme kansen om te laten zien welke deskundigheid je in huis hebt. Er zijn veel verschillende manieren om dit aan de pakken en dat is precies waarom veel mensen in de war raken of niet goed weten waar ze moeten beginnen. Hoe kun je je boodschap het beste overbrengen? Via blogs, video’s, infographics, webinars, podcasts? En via welk(e) platform(en) verspreid je dat dan? Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Pinterest, Google+, Periscope, Youtube enzovoorts. De truc is om goed voor ogen te houden waar je publiek zich bevindt en wat voor soort content ze het liefst consumeren.

- Publiceer op een succesvol medium

Maak een lijst van blogs, publicaties en media die het publiek bereiken waarvoor jouw boodschap interessant is. Bedenk voor elke optie waarom je vermeld wilt worden of ervoor wilt schrijven en wat jij in ruil daarvoor te bieden hebt. Een samenwerking is pas interessant als deze voor alle partijen (voor jezelf, het platform en het publiek) waarde toevoegt.

Stap 2 - 'Like'- Aardig vinden: Werk aan je gunfactor

Beoordelingsvragen die de ‘zoeker’ in de deze fase stelt:

 • Vind ik deze persoon aardig?

 • Spreekt de boodschap mij aan?

Dat betekent trouwens niet dat je je best moet om door iedereen aardig gevonden te worden. Het enige dat telt is dat je gewenste publiek jou mag en geïnteresseerd is in wat je te vertellen hebt. Dit kun je als volgt aanpakken:

- Wees authentiek

Wees 100 procent jezelf. Het mooie is, we zijn allemaal uniek. Er is niemand zoals jij, je bent je eigen unique selling point (USP). Wees niet bang om te delen wat je interesseert en waar je in gelooft. Dit lijkt misschien een inkopper, maar authentiek zijn is lastiger dan je denkt. Online kunnen mensen zich gemakkelijk anders voordoen dan ze zijn. Vroeg of laat komen de offline en online werelden samen en zullen mensen snel beoordelen wat echt is en wat niet. Dus vermijd kopieergedrag, grootspraak of een té optimistische voorstelling van zaken.

- Laat je gezicht zien

Wij mensen voelen ons sterk aangetrokken tot andere mensen. Zo sterk zelfs dat we de neiging hebben om gezichten te zien in levenloze objecten, dit fenomeen heet pareidolia. We projecteren vaak menselijke eigenschappen op dingen. Dat is waarom we spreken van het humaniseren van merken, merkpersoonlijkheden, en sociale merknamen. Mensen kopen van mensen. Dus geef je naam een gezicht! Hoe zichtbaar ben je nu al? Is er iets online te vinden waaruit blijkt welk gezicht er bij je naam hoort? Komt er een foto bovendrijven als je jezelf googelt? Hoe aansprekend en actueel is die foto?

authenticiteit

Stap 3 - 'Trust'- Vertrouwen: Vergeet je betrouwbaarheid niet

Beoordelingsvragen die de ‘zoeker’ in de deze fase stelt:

 • Is deze persoon een expert?

 • Kan deze persoon mij helpen?

 • Heeft deze persoon anderen succesvol geholpen?

Stel, de zoeker vindt meerdere mensen die aan de verwachtingen voldoen. Hoe beoordeelt hij/zij dan met wie hij/zij in zee gaat? Dat heeft meestal te maken met de mate waarin de zoeker kan beoordelen hoe betrouwbaar jij bent. Om ervoor te zorgen dat de zoeker voldoende informatie voor handen heeft om hierover een gefundeerd oordeel te vellen, kun je de volgende dingen doen:

- Deel je beste materiaal

Heb je ooit iets gratis gekregen en het volgende gedacht: “Als ik dit al gratis krijg, ben ik benieuwd wat het mij zou opleveren als ik deze persoon zou betalen?”. Dat is precies het idee. Wees niet bang om belangrijke, kwalitatief hoogwaardige informatie en bronnen te delen. Wat je ook weggeeft, zorg ervoor dat je publiek het waardevol vindt.

- Wees consistent

Wat je ook doet om je online zichtbaarheid te vergroten, zorg dat je altijd consistent blijft. Consistent in de breedste zin van het woord. Publiceer en communiceer over dezelfde thema’s of thema’s die met elkaar samenhangen. Blijf bij je vakgebied en verander niet telkens je standpunt. Het is goed voor je betrouwbaarheid om zo nu en dan in herhaling te vallen. Daaraan kunnen mensen zien dat je echt meent wat je zegt.

- Wees gul en dankbaar

Betrek je publiek bij wat je doet en bouw relaties, ook offline. Ga in gesprek met anderen en deel hun content. Laat zien dat je dankbaar bent voor elke mijlpaal. Een simpel ‘dankjewel’ kan veel brengen!

Stap 4 - 'Conversation'- Contact leggen: Zorg dat je bereikbaar bent

Beoordelingsvragen die de ‘zoeker’ in de deze fase stelt:

 • Hoe kan ik deze persoon contacteren?

 • Hoe gaan we van start?

In deze fase heeft de zoeker de keuze gemaakt om met jou verder te gaan, of in ieder geval contact te leggen. Niets is zo vervelend voor de zoeker dan dat hij of zij veel moeite moet doen om jouw contactgegevens te achterhalen. Daardoor kan iemand in deze fase alsnog afhaken!

- Maak je e-mailadres vindbaar

Zorg dat er snel een e-mailadres te vinden is waaruit de zoeker kan opmaken dat de e-mail ook daadwerkelijk bij jou terechtkomt. Veel mensen gebruiken een ‘info’-mailadres. Het nadeel hiervan is dat degene die de email stuurt hieruit meestal niet meteen kan opmaken bij wie zijn of haar bericht terechtkomt. Heb je alleen een contactformulier op je website? Ook dan haken veel mensen af vanwege dezelfde reden. Het is daarom aan te raden om je e-mailadres in je LinkedIn-profiel te vermelden of, indien van toepassing, onder het kopje ‘contact’ op je website.

- Wees verifieerbaar

Als je een naam hebt die vaker voorkomt, is het aan te raden om nog wat extra informatie te verstrekken. Dan weet de zoeker dat hij of zij bij jou aan het juiste adres is. Zo kun je een (portret)foto toevoegen, je bedrijfsnaam of wat informatie over je vestigingsplaats vermelden.

vindbaarheid

Ont-google jezelf

Verschijnen er zoekresultaten die niet (meer) passen bij wat je online wilt uitstralen? Dan is het meestal niet eens nodig om je tot Google zelf te wenden om deze te laten verwijderen. Bovendien verwijdert Google zelden content, enkel als deze in strijd is met hun eigen voorwaarden. In de meeste gevallen boek je meer resultaat door rechtstreeks contact op de nemen met de beheerder van de website waar je zoekresultaat vandaan komt. Vertel om welke content het gaat, waar deze precies staat en vraag om deze te verwijderen. In dat geval wordt de informatie niet alleen bij Google verwijderd, maar ook van de bronwebsite.

Publiceer je content waarvan je liever niet hebt dat deze door Google gevonden wordt? Bijvoorbeeld over een hobby die niets te maken heeft met wat je online wilt uitstralen? Dan kun je deze content de volgende HTML-metatag meegeven: <meta name=”robots” content=”noindex,nofollow” />

Maar houd in gedachten dat wat je online ook doet, niets helemaal geheim is.

Grip op je online reputatie

Er zijn dus zeker dingen die je kunt doen om te slagen voor de Google-test. Het is aan te raden om de genoemde stappen regelmatig opnieuw te doorlopen, want de online wereld is continu in beweging. Op die manier heb je zelf beter grip op je online reputatie en kun je tijdig ingrijpen op het moment dat er iets voorbij komt waar je minder blij mee bent.

Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Heb je wel eens een zoekresultaat gevonden over jezelf waar je niet blij mee was en hoe heb je dat toen opgelost? Wat doe je om je zoekresultaten over jou als persoon positief te beïnvloeden? Wat werkt wel voor jou en wat niet?

Foto intro met dank aan 123RF.

Wil jij weten hoe je jezelf (beter) kunt positioneren? Vraag dan hieronder de Personal Branding Quick Scan aan.